Baza danych czasopism z lat 1801-1945 w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN
tytuł
miejsce wydania
data pierwszego wydania
data do
wydawca
częstotliwość
język
sygnatura
status
Bibliografia Hydrologiczna PolskaWarszawa1934*Międzynarodowa Unia Geodezyjno-Geofizyczna. Międzynarodowa Asocjacja Hydrologii NaukowejrocznikpolskiII 03601tak

spis treści:

uwagi:       

Login:
Hasło::[ copyright © BGPAN ]:.:[ Kontakt: baza.xix@bgpan.gda.pl]: