Baza danych czasopism z lat 1801-1945 w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN
tytuł
miejsce wydania
data pierwszego wydania
data do
wydawca
częstotliwość
język
sygnatura
status
Czasopism naukowy Księgozbioru Publicznego im. OssolińskichLwów18281834Zakład Naukowy im. OssoliNskichkwartalnikpolskiII 0267tak

spis treści:

uwagi:       

Login:
Hasło::[ copyright © BGPAN ]:.:[ Kontakt: baza.xix@bgpan.gda.pl]: