Baza danych czasopism z lat 1801-1945 w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN
tytuł
miejsce wydania
data pierwszego wydania
data do
wydawca
częstotliwość
język
sygnatura
status
Beiträge zur Kunde PreussensKönigsberg 1818*O. W. L. RichterdwumiesięcznikniemieckiOa 1020 8°, Oa 1021 8°, Oa 1022 8° tak

spis treści:

uwagi:       

Login:
Hasło::[ copyright © BGPAN ]:.:[ Kontakt: baza.xix@bgpan.gda.pl]: