Baza danych czasopism z lat 1801-1945 w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN
tytuł
miejsce wydania
data pierwszego wydania
data do
wydawca
częstotliwość
język
sygnatura
status
Gazeta Narodowa. Wydawana w Zakroczymiu 1831 przedrukowana w Paryżu staraniem i nakładem jednego z członków Izby PoselskiejParyż1834*Biuro Le Polanaise, Ksawery Godebski*polskiIII 01924nie

spis treści:

uwagi:       

Login:
Hasło::[ copyright © BGPAN ]:.:[ Kontakt: baza.xix@bgpan.gda.pl]: