Baza danych czasopism z lat 1801-1945 w zbiorach Biblioteki Gdañskiej PAN
tytu³
miejsce wydania
data pierwszego wydania
data do
wydawca
czêstotliwo¶æ
jêzyk
sygnatura
status
Geschäftsbericht des Vorstandes der Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalt Ostpreußen für die Zeit [...]Königsberg18911898**niemieckiOb 1659 4°nie

spis tre¶ci:

uwagi:       

Login:
Has³o::[ copyright © BGPAN ]:.:[ Kontakt: baza.xix@bgpan.gda.pl]: