Baza danych czasopism z lat 1801-1945 w zbiorach Biblioteki Gdañskiej PAN
tytu³
miejsce wydania
data pierwszego wydania
data do
wydawca
czêstotliwo¶æ
jêzyk
sygnatura
status
Jahres-Bericht des Copernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu ThornKönigsberg, Thorn18551897Ernst Lambeck*niemieckiOc 1448 a 8°nie

spis tre¶ci:

uwagi:       

Login:
Has³o::[ copyright © BGPAN ]:.:[ Kontakt: baza.xix@bgpan.gda.pl]: