Baza danych czasopism z lat 1801-1945 w zbiorach Biblioteki Gdañskiej PAN
tytu³
miejsce wydania
data pierwszego wydania
data do
wydawca
czêstotliwo¶æ
jêzyk
sygnatura
status
Danziger Parole. Danziger Kreis-Krieger-Zeitung. Nachrichtenblatt des Landes- u. Kreis-Kriegerverbandes, sowie sämtl. Krieger-u. Militär-Vereine in DanzigDanzig1926**miesiêcznik niemieckiOd 9061 4°nie

spis tre¶ci:

uwagi:       

Login:
Has³o::[ copyright © BGPAN ]:.:[ Kontakt: baza.xix@bgpan.gda.pl]: