Baza danych czasopism z lat 1801-1945 w zbiorach Biblioteki Gdañskiej PAN
tytu³
miejsce wydania
data pierwszego wydania
data do
wydawca
czêstotliwo¶æ
jêzyk
sygnatura
status
Adreßbuch der Stadt Köslin : allgemeiner Wohnungsanzeiger und Geschäftshandbuch für das Jahr ...Köslin1872**rocznikniemieckiOf 2368 8º; Of 2367 8ºnie

spis tre¶ci:

uwagi:       

Login:
Has³o::[ copyright © BGPAN ]:.:[ Kontakt: baza.xix@bgpan.gda.pl]: