Baza danych czasopism z lat 1801-1945 w zbiorach Biblioteki Gdañskiej PAN
tytu³
miejsce wydania
data pierwszego wydania
data do
wydawca
czêstotliwo¶æ
jêzyk
sygnatura
status
Allgemeines Organ für Handel und Gewerbe des In- und Auslands und damit verwandte Gegenstände Gegenstände. Allgemeines Organ für Handel und Gewerbe des In- und Auslands und damit verwandte Gegenstände. Allgemeines Organ für Handel und Gewerbe des In- und Auslands und damit verwandte Gegenstände. Gegenstände. Allgemeines Organ für Handel und Gewerbe des In- und Auslands und damit verwandte Gegenstände. Köln18381841C.C.Becher, A.von Binzer*niemieckiX 567 2°tak

spis tre¶ci:

uwagi:       

Login:
Has³o::[ copyright © BGPAN ]:.:[ Kontakt: baza.xix@bgpan.gda.pl]: