Baza danych czasopism z lat 1801-1945 w zbiorach Biblioteki Gdañskiej PAN
tytu³
miejsce wydania
data pierwszego wydania
data do
wydawca
czêstotliwo¶æ
jêzyk
sygnatura
status
Deutscher Universitäts- und Schul-Kalender auf die Zeit vom [...]Berlin ; Leipzig (1905-)**Eduard Mushacke; Theodor Scheffer u. Gustav Zieler*niemieckiFb 11420 8°tak

spis tre¶ci:

uwagi:       

Login:
Has³o::[ copyright © BGPAN ]:.:[ Kontakt: baza.xix@bgpan.gda.pl]: