Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długi Targ 41 - kamienica Dom Jana Speimanna, Dom rodziny Steffensów, Złota KamienicaGdańsk - Główne MiastoDługi Targ 41 (Langer Markt)nnarchitektura mieszkaniowa 2. poł. XIV w., k. XV w., 1609-1618, 1924, 1950-1954 nr 28 z 23 I 195310

opis karty obiektu: Właściciele posesji wzmiankowani od 2 poł. XIV w. Z obrazu Möllera znany wygląd kamienicy gotyckiej, zapewne z końca wieku XV – jednopiętrowej z elewacją rozczłonkowaną trzema profilowanymi wnękami ostrołukowymi przechodzącymi w pas attyki. W latach 1609-1618 przebudowana gruntownie według projektu Abrahama van den Block otrzymała kamienną manierystyczną fasadę z dekoracją rzeźbiarską przypisywaną Hansowi Voigtowi. W ciągu XIX wieku prowadzono prace remontowe, w roku 1883 zmieniono przedproże. W 1924 roku przebudowana na bank. Ze zniszczeń wojennych ocalała znaczna cześć fasady, odbudowana.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
KILARSKI( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 170882ilustr. s. 551061857
BALKE (1935)Balke E.Das schöne Danzig. [w:] . Danziger Arbeitshefte.Danzig 1935Fb 333 8°nr 4, ilustr. s. 1610428
BERTLING (1924)Danzig. Illustrierter Führer durch den Freistaat Danzig.Danzig 1924I 135936ilustr. s.33101701861
CUNY (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°ilustr. s. 841011839
DANZIG (1908)Danzig und seine Bauten.Berlin 1908Od 1496 a 4°; Od 1496 b 4°ilustr.s.240,255.102061
DANZIG (1909)Danzig als Wohnstadt.Danzig 1909Od 1010a 8°101765
DANZIG (1914)Danzig. ( Monographien deutscher Städte Bd 6. ).Oldenburg 1914Od 1038 a 4°; Nm 438 4°ilustr.s.219102363
DANZIG (1924)Danzig. ( Fischer ).Berlin 1924III 3775; III 5910; III 249859; Od 1050 a 4° Od 1050 4°ilustr.s.77102258
DANZIG (1939)Danzig; die deutsche Stadt.Berlin 1939Od 1525 4°.[w:]Bauen, Siedeln, Wohnen nr 13,ilustr.s.683,685.101562
DANZIG (1942)Danzig in schönen Bildern.Danzig [1942 ]Od 1295 8°; Od 1295 a 8°ilustr.s.15,20101866
Danzig im Reich (1939)Danzig im Reich.Berlin 1939Od 3973 8°ilustr.s.nlb.17,20.1011459
DANZIG. MÖNNING (1939)Danzig. Ed. By Richard and Gisela Mönning.Berlin 1939.Od 4650 8°; Od 4650 a 8°ilustr.s.21102447
DEUTSCHES (1938)Deutsches Danzig. Ein Bildheft.[ Danzig 1938 ]Od 1093 8°ilustr.s.12103667
DUISBURG (1809)Duisburg F.Versuch einer historisch-topographischen Beschreibung der Freien Stadt Danzig.Danzig 1809Od 910; Od 910 b 8°104269
FESTSCHRIFT (1903)Festschrift für die 17. Westpreussische Provinzial . Lehrerversammlung zu Danzig 5. 6. 7. Oktober 1903.[ Danzig 1903 ] Od 24003 8°; Od 24003 a 8°104370
FÜHRER (1904)F?hrer durch Danzig und Umgebung.Leipzig [1904]Od 974 10a 8?°104571
HABERMANN (1907)Habermann E.Die Beischlags-Treppenpfosten in Danzig. 1907Od 1567 4°.[w:]Anzeiger fur Architektur...R.10.1907,dod. do nr 8, blat 2.105172
HANSESTADT (1942)Hansestadt Danzig.Danzig 1942Od 1109 8°.ilustr.s.26,27.105373
HEYN (1913)Heyn F.Die Danziger Dachkonstruktionen.Danzig 1913Od 1503 4°ilustr.s.91055706
ILUSTIERTER (1861)Illustrierter Führer durch Danzig und seine Umgebungen.Danzig 1861Od 931 8°; Od 931 a 8°.105774
KAYSER (1925)Keyser E.Die Stadt Danzig.Stuttgart 1925Od 1172 8°105976
KAYSER (1931)Keyser E.Eine Wanderung durch Alt . Danzig.Danzig 1931Od 1070 8°; Od 1070 a 8°[w:]Fuhrer des Stadlichen Landesmuseums nr 7106075
Kilarski Cuda PolskiKilarski J.Gdansk. Cuda Polski.Poznan 1937II 5788, II 15840ilustr.s.159101451849
KLOEPPEL (1937-V)Kloeppel O.Das Stadtbild von Danzig in der drei Jahrhunderten seiner .Grossem Geschichte, [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t.V.Danzig 1937Ec 2996 b 8°ilustr. s. 2601062744
KOMMT (1934)Kommt nach Danzig.Danzig 1934Od 13 in 100/ 5 4°106377
KONGRESSTADT (1927)Die Kongresstadt Danzig.Danzig [ 1927 ]Od 1057 8°ilustr.s.58103868
KRUSZYNSKI (1912)Kruszyński T.Stary Gdansk i historia jego sztuki.Kraków 1912II 3699; II 3889; II 31883; II 45150; III 23269)ilustr.s.114106578
KUTRZEBA (1928)Kutrzeba S.Gdansk: przyszlosc i terazniejszosc.Lwów 1928II 1260ilustr.s.379,380.106779
LINDNER (1901)Lindner A.Danzigs Kunstgeschichtliche Entwicklung. [w:] .Zur Kunstgeschichte Danzigs.Danzig 1901Od 4608 4°[w:] Zur Geschichte und Kunstgeschichte Danzig107180
LINDNER (1903)Linder A.Danzig.Leipzig 1903Ea 3209 8°; Od 990 a; b 8°ilustr.s.68107081
LINDNER (1904)Linder [ A ]; Peiser [ H ]Festschrift der Handwerkskammer zu Danzig aus Anlass der Einweihung der Technischen Hochschule zu Danzig.Danzig 1904Od 16602 8°106982
LINDNER (1913)Lindner A.Danzig.Leipzig 1913II 168146ilustr.s.73101681881
MARTIN (1933)Martin H.Freie Stadt Danzig.Danzig 1933.Od 100/ 1 4°; Od 5821/ 45 8°ilustr.s.10,11.107784
MORISON (1932)Morison G.Danzig´s yesterday and tomorrow.Danzig 1932Od 4563 8°ilustr.s.56108185
OBERG (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°[w:] Die Baukunst im Deutschen Osten T.II, ilustr.s.84108286
Passarge (1857)Passarge L.Aus dem Weichseldelta.Berlin 1857.Rb 6459 8°; Rb 6459a 8°108387
Puettner (1894)Puettner E.Danzig; ehemalige Freie Reichs und Hansestadt; jetzt Hauptstadt der Provinz Westpreussen.Danzig 1894Oa 201 2 8°108788
Reinhold (1899)Reinhold H.Danzigs Inschriften.Bartenstein 1899Od 1804 8°; Od 1804a 8°109089
Rohrbach [1939]Rohrbach P.Die deutsche Stadt Danzig.Königstein [ 1939 ]Od 1297 8°ilustr.s.21,23.109190
SAWATZKISawatzki G.Danzig ist deutsch.Berlin [1939]II 278259s.nlb. k.12,13,101651809
Simson (1918)Simson P.Gesichte der Stadt Danzig.Danzig 1918.Od 4550 a;b;c;g 4°109891
Strohmenger (1940)Strohmenger H.Führer durch Stadt und Umgebung.Danzig 1940Od 100/8 4°; 17 in Od 100/8 4°1010092
Thum (1914)Thum F.Die konstruktive und künstlerische Entwicklung der Danziger Wohnhausgiebel.Berlin 1914Od 1505 4°; Od 1505a 4°ilustr.s.331010293
Volmar (1940)Volmar E.Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherrstellung.Danzig 1940Oc 720 4°ilustr.s.9,10.1010394
Wer Kent [1928]Wer kennt Danzig?Stettin [1928]11 in Od 90 4°, Od 1068˛ 8°ilustr.s.601010696
Westermanns (1912)Westermanns Monatshefte.Braunneng 1912Ac 284 8°R.57.IX.1010995
Windecker (1941)Windecker K.Danzig. Gesicht und Geschichte einer deutschen Stadt.Berlin 1941Od 4576 a 8°ilustr.po s.961011097

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Ściana północna z Dworem Artusa i Złotą KamienicaB. Herfart II poł. XIX - 1880 ok.Aus Danzigs Vergangenheit - Artushof (Börse) u. Steffen'sches Haus druk - pocztówka 14,2 x 9,1 cm P1 - Długi Targ - 36 Fotografie, klisze10249
Ściana północna z Dworem Artusa i Złotą Kamienica NNII poł. XIX - 1880 ok.Danzig - Börse druk - pocztówka 14,2 x 9,1 cm P1 - Długi Targ - 37 Fotografie, klisze10250
Fragment fasady Złotej Kamienicy z portalem i przedprożemGottheil i SynI poł. XX - 1910Langemarkt Nr. 41druk, pocztówka 9 x 13 cm P1-Złota Kamienica - 4Fotografie, klisze1044
Fasady kamienic 40-41NNI poł. XX - 1920 ok.Alt Danzig - Das Steffens'sche Hausdruk, pocztówka8,6 x14 cmP1-Złota kamienica - 2Fotografie, klisze1070
Fasada Złotej Kamienicy i sąsiednich kamienic 40 i 42NNI poł. XX - 1930brakdruk, pocztówka10 x 15 mmP1-Złota Kamienica-1Fotografie, klisze1040
Fragment ściany płn. Długiego Targu z Dworem Artusa i Złotą KamienicąBernhard Herfart II poł. XIX - 1870 ok.brakdruk, pocztówka9,3 x 14,5 cmP1-Długi Targ 36Fotografie, klisze1021
Fasada Złotej KamienicyRichard Theodor KuhnI poł. XX - 1901brakfotografia25,5 x 9,8 cmAL. IV/10/20Fotografie, klisze1041
Detal architektoniczny fasady Złotej Kamienicy – fryz [po rekonstrukcji] – rycerze konniW. M.DobrzykowskiI poł. XX - 1950brakfotografia12 x 17 cmAL. IV /53/1Fotografie, klisze1062
Detal architektoniczny fasady Złotej Kamienicy – fryz [po rekonstrukcji] – rycerz konnyW. M.DobrzykowskiI poł. XX - 1950brakfotografia12 x 17 cmAL. IV /53/9Fotografie, klisze1058
Detal architektoniczny fasady Złotej Kamienicy – fryz [po rekonstrukcji] – rycerz na koniuW. M.DobrzykowskiI poł. XX - 1950brakfotografia12 x 17 mAL. IV /53/4Fotografie, klisze1059
Detal architektoniczny fasady Złotej Kamienicy – fryz [po rekonstrukcji] – rycerz na koniuW. M.DobrzykowskiI poł. XX - 1950brakfotografia12 x 17 cmAL. IV /53/3Fotografie, klisze1060
Detal architektoniczny fasady Złotej Kamienicy – fryz [po rekonstrukcji] – rycerze konniW. M.DobrzykowskiI poł. XX - 1950brakfotografia12 x 17 cmAL. IV /53/2Fotografie, klisze1061
Dolne partie fasada kamienic 44-41 z przedprożamiNN I poł. XX - 1900 ok.brak fotografia13 x 18 cmAL. II/133/27Fotografie, klisze1035
Fragment fasady Złotej Kamienicy z portalem i przedprożemNNI poł. XX - 1907brakfotografia37 x 38,5 cmAL. IV /17/3Fotografie, klisze1042
Fragment fasady Złotej Kamienicy z portalem i przedprożemC. GurlittI poł. XX - 1910brakfotografia34 x 25 cmAL. IV /21/22Fotografie, klisze1043
Fasada Złotej KamienicyNNI poł. XX - 1925 ok.brakfotografia23 x 14,5 cmAL. III /91/34Fotografie, klisze1045
Fasada Złotej KamienicyNN I poł. XX - 1925 ok.brakfotografia12 x 8 cmAL. III /91/35Fotografie, klisze1046
Portal Złotej Kamienicy i przedprożeNNI poł. XX - 1930 ok.brakfotografia21,5 x 28 cmAL. IV /48/20Fotografie, klisze1047
Detal architektoniczny fasady Złotej Kamienicy, głowa figury ze szczytuK. SchefferI poł. XX - 1932 ok.brakfotografia22,5 x 16,5 cmAL. III /91/36Fotografie, klisze1049
Ruiny fasad kamienic 42-41.W. M. DobrzykowskiI poł. XX - 1946brakfotografia17 x 12 cmAl. IV/51/19Fotografie, klisze1050
Ruiny Złotej KamienicyKazimierz LelewiczI poł. XX - 1946brakfotografia17 x 12 cmAL II /164/15Fotografie, klisze1051
Zniszczenia wojenne Złotej Kamienicy, fragmenty wystroju fasady rozrzucone przed budynkiemKazimierz LelewiczI poł. XX - 1946brakfotografia17 x 12,5 cmF II /1/13Fotografie, klisze1052
Ruiny Kamienic nr 42-41 W. M. DobrzykowskiI poł. XX - 1946 fotografia 17 x 12 cm AL IV/51/19 Fotografie, klisze10662
Pierwszy etap odbudowy Złotej Kamienicy po zniszczeniach wojennychKazimierz LelewiczI poł. XX - 1949brakfotografia17 x 12,5 cmAL. II /164/9Fotografie, klisze1053
Detal architektoniczny fasady Złotej Kamienicy – fryz [po rekonstrukcji] – walka rycerzyW. M.DobrzykowskiI poł. XX - 1950brakfotografia12 x 17 cmAL. IV /53/7Fotografie, klisze1063
Kamienice 43-41 podczas odbudowyW. M. DobrzykowskiI poł. XX - 1950brak fotografia17 x 12 cmAL. IV/ 52/33Fotografie, klisze1055
Fragment szczytu fasady Złotej KamienicyW. M.DobrzykowskiI poł. XX - 1950brakfotografia17 x 12 cmAL. IV /53/6Fotografie, klisze1056
Detal architektoniczny fasady Złotej Kamienicy – głowa poetyW. M.DobrzykowskiI poł. XX - 1950brakfotografia17 x 12 cmAL. IV /53/5Fotografie, klisze1057
Fasada Złotej KamienicyW. DreesenII poł. XIX - 1893brakfotografia22 x 12 cm AL. IV /24/3Fotografie, klisze1032
Fragment ściany płn. Długiego Targu z Dworem Artusa i Złotą KamienicąGottheill i SynII poł. XIX - 1865brakfotografia28,5 x 38,5 cmAL. IV /16/12Fotografie, klisze1020
Fasada Złotej Kamienicy i sąsiednich kamienic 40 i 42 H. Rückwardt II poł. XIX - 1889brakfotografia33 x 26 cmAL. IV /23/9Fotografie, klisze1022
Fasada Złotej Kamienicy i sąsiednich kamienic 40 i 42 H. Rückwardt II poł. XIX - 1889 fotografia 33 x 26 cm AL. IV /23/9Fotografie, klisze10925
Fragment ściany płn. Długiego Targu z Dworem Artusa i Złotą Kamienicą E. MertensII poł. XIX - 1894brakfotografia27 x 20 cmAL. IV /11/14Fotografie, klisze1033
Fragment ściany północnej z Dworem Artusa i Złotą Kamienicą, widok w stronę Ratusza Głównego Miasta, w głębi ul.Długa Eduard Flottwell II poł. XIX - ok. 1870 Photograph. Anstalt * Danzig* E. Flottwell (sucha pieczęć) fotografia 24 x 19 cm AL IV/18/14 Fotografie, klisze10216
Szczyty kamienic 43-40, po odbudowieRoman WyrobekII poł. XX - 1956 ok.brakfotografia17,2 x 10,7 cmAL. II/72/34Fotografie, klisze1068
Fasada Złotej Kamienicy po odbudowieKazimierz LelewiczII poł. XX - 1954brakfotografia17 x 12 cm AL. II /164/11Fotografie, klisze1064
Fasada Złotej Kamienicy, przygotowana do złocenieKazimierz Lelewicz II poł. XX - 1955 ok.brakfotografia16 x 12 cmF. II /1/19Fotografie, klisze1065
Fasada Złotej Kamienicy, złocenie dolnych partii fasadyKazimierz Lelewicz II poł. XX - 1955 ok.brakfotografia16 x 12 cmF. II /1/44Fotografie, klisze1066
Detal architektoniczny, popiersie króla Zygmunta III ze Złotej Kamienicy, po odbudowieRoman WyrobekII poł. XX - 1956 ok.brakfotografia17,2 x 10,7 cmAL. II/72/29Fotografie, klisze1067
Część dolna fasad kamienic nr 41-39 E. Popliński II poł. XX - 1962 fotografia 24 x 18 cm AL IV/62/4Fotografie, klisze10643
Kamienice 44-39 M. Murman II poł. XX - 1962 fotografia 18,5 x 24,5 cm AL IV/62/3 Fotografie, klisze10650
Kamienice nr 44-37 Fularczyk II poł. XX - 1962 fotografia 28 x 19 cm AL IV/71/2 Fotografie, klisze10658
Kamienice nr 44-40, na pierwszym planie Dwór Artusa i Fontanna Neptuna NN II poł. XX - 1965 fotografia 10 x 14,5 cm AL IV/73/2Fotografie, klisze10619
Widok pierzei północnej w stronę Zielonej Bramy, na pierwszym planie Fontanna Neptuna K. Nowaliński II poł. XX - 1978 fotografia 13 x 14,5 cm AL II/96/76 Fotografie, klisze10577
Fragment ściany północnej z Dworem Artusa i Złotą Kamienicą Karl Damme II poł. XIX - 1865 ok. Nordseite des Langen Marktes mit Artushof um 1865.Angelsachsen-Verlag, Bremen fotografia - druk 31 x23 cm AL IV/48/12 Fotografie, klisze10239
Fasada Złotej KamienicyNNII poł. XX - 1960 ok. Gdańsk - Kamienca Steffensafotografia - pocztówka14,1 x 9 cmP1 – Złota Kamienica - 5Fotografie, klisze1069
Fasada Złotej Kamienicy z widokiem na wieże kościoła NMPNNII poł. XIX - 1900brakfotografia, pocztówka 10 x 15 cmP1-Złota Kamienica-3Fotografie, klisze1034
Fragment ściany północnej z Dworem Artusa i Złotą Kamienicą, widok w stronę Ratusza Głównego Miasta, w głębi szczyt wieży kościoła NP Marii Bernhardt Herfart II poł. XIX - 1870 ok.Danzig Aus Danzigs Vergangenheit. Artushof (Börse) U. Steffen'sches Haus. Photogr. B. Herfart. Verlag: Clara Bernthal, pocztówka - druk 14,3 x 9,2 cm P-1-Długi Targ 36 Fotografie, klisze10242
Fragment ściany północnej kamienice nr 43-39M. Murman II poł. XX - 1969 ok. brak pocztówka - fotografia 14,7 x 10,3 cm P-1-Długi Targ -31 Fotografie, klisze10180
Fragment ściany północnej ulicy w stronę Zielonej Bramy, kamienice 41-25 M. Murman II poł. XX - 1969 ok. brak pocztówka - fotografia 14,7 x 10,3 cm P-1-Długi Targ -32Fotografie, klisze10185
Fragment ściany północnej kamienice nr 45-39K. Kamiński II poł. XX - 1969 ok. brak pocztówka - fotografia barwna 14,9 x 10,7 cm P-1-Długi Targ -30 Fotografie, klisze10174
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia10778
Plan GdańskaNN1927 rGelaendeplan der Freien Stadt Danzig. Pl. 20 40litografia92 x 64 cm1:1000B 552Kartografia10779
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 rGelaendeplan der Freien Stadt Danzig. ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia10780
Plan GdańskaBuhse D.1869 rSituations Plan von Danzig. Sekcja 10rękopis kolor. naklejony na płytę drewnianą.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia10777
Długi Targ od południowego wschodu, z wysokości ul. Mieszczańskiej, z: A. Dickmann, Praecipuorum locorum et aedificiorum, quae in urbe Dantiscana visuntur, adumbracio Aegidius Dickmann1617 (I wyd. autorskie), 1625 (II wyd. J. C. Visscher), ok. 1670 (III wyd. F. de Widt)A. Langge Marckt. B. Ko. Artvs Hof. C. Rathavs D. Langgassen Thor. E. Gefanggen Thvrnakwaforta18,1 x 31,2cmGr Al. 4091 (4) Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki1027
Długi Targ od wschodu, z wysokości ul. Kuśnierskiej, z: M. Deisch, 50 Prospecte von Dantzig, Dantzig 1765 Mattheus Deisch, wg rysunku Friedricha Antona Augusta Lohrmanna 1765Das Recht Staetische Rath=Haus, nebst dem voerdern Theil des langen Marckts Curia civitatis primariae ... , D 50akwaforta27,8 x 48,5 cmGr Al. 4092 (50)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki1028
Długi Targ od południwoego wschodu, z wysokości ul. MieszczańskiejJohann Carl Schultz1851Lange-Markt gez: u: rad: v: J. C. Schultz. Verlag von Ernst & Korn in Berlin.akwaforta40,2 x 36,2 cmGr Al 4102 (I/9)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10854
Długi Targ od wschodu, z wysokości ul. Kuśnierskiej, w lustrzanym odbiciu, z serii: Collection des ProspectsBalthasar Frederic Leizelpo 1765La Maison de la Ville de Danzig Das Recht Staedtsche Rath=Haus [...] La veritable Maison ..., Grave par Balth. Frederic Leizel akwaforta kolorowana29,2 x 40,6 cmnr inw. 117Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10455
Długi Targ od południowego wschodu z wysokości ul. Mieszczańskiej, jedeb z 12 widokow z: Erinnerung an DanzigJulius Gottheil1862Erinnerug an Danzig J. Gottheil gez. Druck b. Gebr. Delius in Berlin Verlag u. Eigenthum v. Th. Bertling in Danziglitografia53,8 x 67nr inw. 5930Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10886
Długi Targ od wschodu z wysokości ul. Mieszczańskiej, jeden z 20 widoków z: Danzig und seine UmgegendA. Mannok. 1850Danzig und seine Umgegend. Nach der natur gez. u. lith. v. A. Mann Gedr. v. Otto Grote. Lith. Inst. v. C.G. Kanter in Marienwerderlitografia47,9 x 61,3 cmnr inw. 5523Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10875
Długi Targ od południowego wschodu z ul. Mieszczańskiej, z: Album mit lithograph. Ansichten von Danzig und Umgebung.R. Jurischok. 1853Der lange Markt mit dem Rathhause und der Boerse zu Danzig. Zu haben b. C.L.Boldt. Kuerschnergasse N: 663 R.J. lith. litografia11,3 x 17,5 cmnr inw. 5598Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10895
Długi Targ od wschodu, z: F. Brandstaeter, Die Weichsel, Marienwerder 1855C. A. Mannok. 1855Danzig. Der lange Markt mit dem Rathhause und dem Artushofe. gez. u. lith. v. C.A.Mann (Druck v. Otto Grote.)litografia16,1 x 24,7 cmRa 6940, 8oRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10922
Fasada kamienicy Długi Targ 41 z Charkteristische Giebelbauten und Portale in Danzig, 1901(26)R. T. KuhnI poł. XX - 1901Langemarkt 41.reprodukcja25,6 x8,8 cmGr.Rp. 5109 (Z. IV 1306)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10148
Długi Targ od południowego wschodu, z nr od 41 do 46 w pierzei północnej NNok. 1840Rathhaus in Danzig.staloryt20,8 x 12,4 cmnr inw. 5586Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10905

Login:
Hasło: