Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Plebania 2 (wg. dawnej numeracji) kamienicaGdańsk - Główne MiastoPlebania 2 (Pfarrhof 2, do 1854 r. – nr 804), obecnie ul. Szewska nr. 1/4xarchitektura mieszkaniowa2 poł. XVIII w., lata 50. XX w.brak1059

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. Własność kościoła NMP. Przekształcona w 2. poł. XVIII w. W 1817 r. mieszkał tu organista Eggert, w 1854 r. nadal mieściło się tu mieszkanie organisty. W 1897 r. mieszkała tu diakonisa Gerlach. W 1915 r. mieszkała tu diakonisa Hütt. W początku lat 20. XX w. jako właściciel wpisany zakrystian Krüger. W roku 1927 własność ewangelickiej gminy kościoła mariackiego. W 1942 r. właścicielem ewangelicka gmina kościoła mariackiego, dom zajmowała diakonisa Meta Hütt. Zniszczony w 1945 r., odbudowany w formach znanych z fotografii archiwalnych.

uwagi: Literatura: brak danych
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
HARTHUNHarthun E.Die technische und formale Einzelausbildung des Fachwerkhauses im Deutsch-Ordenslande.Danzig 193217 in Od 17034/2 210592373147
ZEITSCHRIFT 61*Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins. Hf. 61.Danzig : [s.n.], 1880-1941Oc 633 8°10592123148

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Brak danychFotografie, klisze10599985
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia10599686
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia10599687
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia10599689
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia10599688
Kościół Mariacki, z: R. Curicke, Der Stadt Dantzig historische Beschreibung, Amsterdam und Dantzig 1687, s. 311NN, według rysunku Petera Willera1687Die Grosse Pfarrkirche zu S. Marien. Pag. 311akwaforta27 x 33,6 cmOd 4503, 2°Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10599557
[zdjęcie lotnicze: Kościół Mariacki i okolice od pd.-zach.], [w:] „Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu”, oprac. W. Szymański, E. Barylewska-Szymańska, T. Urban, Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2010, fot. 5, s. 13autor fot. nieustalonyfot. 1925reprodukcja fotografii19,6 x 28,5 cmII 312511Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki105910313
“Danzig, Luftaufnahme von der Stadtmitte mit der Marienkirche” - dach domu, [w:] Kraft, Adam, Naujok, Rudolf, Ostpreussen mit Westpreussen. Danzig und Memel, Adam Kraft Verlag, Augsburg [1965], il. 209fot.: Hansaluftbildfot. oryginalna sprzed 1945 r.“Danzig, Luftaufnahme von der Stadtmitte mit der Marienkirche”reprodukcja fotografii15,4 x 23,4 cmIII 100060 (Gd 21B)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10599859

Login:
Hasło: