Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Świętojańska - widok ogólnyGdańsk - Główne MiastoŚwiętojańska - widok ogólny (Johannisgasse)xarchitektura mieszkaniowaxx1061

opis karty obiektu: Wymieniona została w latach 1349 i 1353. nosiła nazwę "platea Sancti Johannis". W roku 1357 część ulicy przy kościele dominikańskim nazwana została "ex oppositio monachorum". W roku 1382 nosiła ona nazwę "circa monachos". W 1945 r. północna pierzeja niemal całkowicie zachowana. Odbudowa domów w 1958 r., fasady zrekonstruowano w 1965 r.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Duisburg (1809)Duisburg F.Versuch einer historisch-topographischen Beschreibung der Freien Stadt Danzig.Danzig 1809Od 910; Od 910 b 8°1061422468
Keyser (1925)Keyser E.Die Stadt Danzig.Stuttgart 1925Od 1172 8°1061592707
Simson (1918)Simson P.Gesichte der Stadt Danzig.Danzig 1918.Od 4550 a;b;c;g 4°1061982706

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Widok ogólny fragment ul. z kościołem św. MikołajaNNok. 1900Danzig Die Nicolai-Kirche Verlag: Clara Bernthal, Danzigdruk - pocztówka 14 x 9 cmP-1 - Kościół św. Mikołaja - 2Fotografie, klisze10619875
Fragment ulicy z kościołem Św. Jana Gottheil & Sohnok. 1910Danzig Johanniskirchedruk - pocztówka14 x 9 cmP1 - kościół Św. Jana -3Fotografie, klisze10619804
Widok ogólny fragment ul. z kościołem św. MikołajaGottheil & Sohnok. 1910Danzig, Nikolaikirchedruk - pocztówka14 x 9 cmP-1 - Kościół św. Mikołaja - 1Fotografie, klisze10619876
Widok ogólny zniszczeń wojennych, w głębi kościół św. MikołajaNNok. 1945 druk - pocztówka14 x 9,4 cmP-1 - Kościół św. Mikołaja - 4Fotografie, klisze10619877
Widok ogólny fragment ul. z kościołem św. MikołajaK. Jabłońskiok. 1973(Gdańsk. Kościół Dominikanów z XIV-XV w.)druk kolor. - pocztówka15 x 10,5 cmP-1 - Kościół św. Mikołaja - 6Fotografie, klisze10619871
Widok ogólny fragment ul. z kościołem św. Mikołaja,i sąsiednimi kamienicamiJ. Uklejewski ok. 1980[Gdańsk. Plac Dominikański - kościół Św. Mikołaja (2 poł. XIV i 1 poł. XV w.)]druk kolor. - pocztówka10,5 x 14,8 cmP-1 - Kościół św. Mikołaja - 5Fotografie, klisze10619874
Widok ogólny zniszczeń wojennych, w głębi kościół św. MikołajaJ. Bułhak1945fotografia12 x 15,3 cm.Al. II/1/25Fotografie, klisze10619529
Widok ogólny zniszczeń wojennych, w głębi kościół św. MikołajaJ. Bułhak1945fotografia17,5 x 12,5 cmAl. II/2/7Fotografie, klisze10619530
Widok ogólny fragment ul. z kościołem św. Mikołaja, na pierwszym planie kamienice nr65-71K. Nowaliński1983fotografia30 x 24 cmAl. III/157/25Fotografie, klisze10619533
Widok ogólny od ul. Lawendowej po kościół św. JanaK. Nowaliński1984fotografia24 x 30 cmAl. III/157/26Fotografie, klisze10619531
Widok ogólny z ul. Pańskiej, na pierwszym planie fragment szczytu zachodniego kościoła św. Mikołaja, w głębi kościół św. JanaK. Nowaliński1986fotografia29,3 x 24,5 cmAl. III/165/55Fotografie, klisze10619532
Widok fragmentu ul. na pierwszym planie kamienice nr 65-67, w głębi kościół św. Jana K. Nowaliński1987fotografia24 x 30 cmAl III/160/131Fotografie, klisze10619543
Brama przy kościele Św. JanaA. Ballerstaedtok. 1870fotografia18,6 x 16,5 cmAl. IV/4/51Fotografie, klisze10619488
Fragment ulicy z kościołem Św. JanaNNok. 1900fotografia18 x 13 cmAl. II/135/17Fotografie, klisze10619489
Fragment ulicy z kościołem Św. JanaR. T. Kuhnok. 1900fotografia28,5 x 22 cmAl III/9/I/1Fotografie, klisze10619490
Portal kościoła św.JanaNNok. 1900fotografia18 x 13 cmAl. II/135/101Fotografie, klisze106110056
Fragment ulicy z kościołem Św. Jana NNok. 1912 Danzig Johanniskirche pocztówka - druk 14 x 9 cmP1 - kościół Św. Jana - 1Fotografie, klisze10619805
Fragment ulicy z kościołem Św. Jana NNok. 1912Danzig Johanniskirchepocztówka - druk 14 x 9 cm P1 - kościół Św. Jana - 4Fotografie, klisze10619492
Fragment ulicy z kościołem Św. Jana NNok. 1915Danzig Johanniskirchepocztówka - druk14 x 9 cmP1 - kościół Św. Jana -2Fotografie, klisze10619491
Plan GdańskaNN1941Pharus. Plan Danzigdruk kolorowy37x66 cm1:8000C I 47.5Kartografia106110281
Plan GdańskaD. Buhse1869Plan von Danzig sekcja 10litografia64x84 cm1 : 1000C I 41.1Kartografia106110269
Plan GdańskaD. Buhse1869Plan von Danzig sekcja 7litografia64x84 cm1 : 1000C I 41.1Kartografia106110271
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia106110279
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia106110278
Plan GdańskaD. Buhse1869Plan von Danzig sekcja 7rękopis kolor.82x59 cm1 : 1000C III 610Kartografia106110272
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia106110280
Plan GdańskaM. Witwerck1717Plan der Rechten Stadt Dantzig [...]rkp.98x126 cmbrakMs Ortm. F.99Kartografia106110282
„Küsterhaus” - fragment ulicy, [w:] Kuhn, Rudolf Theodor, “Charakteristische Giebelbauten und Portale in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert”, Danzig 1901, tabl. 53 (nlb.)Kuhn, Rudolf Theodor (1842-1900)1900 lub przed„Küsterhaus”reprodukcja fotografiirepr. 18,6 x 25,6 cmGr. Rp. 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10619599
[zdjęcie lotnicze: Kościół Mariacki i kościół św. Jana od południa], [w:] „Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu”, oprac. W. Szymański, E. Barylewska-Szymańska, T. Urban, Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2010, fot. 7, s. 15oryginalna fot. - wrocławska firma Aerokartographisches Institutfot. 1929reprodukcja fotografii16 x 26,6 cmII 312511Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki106110305
[zdjęcie lotnicze: Główne i Stare Miasto od strony Motławy], [w:] „Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu”, oprac. W. Szymański, E. Barylewska-Szymańska, T. Urban, Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2010, fot. 4, s. 12oryginalna fot. - wrocławska firma Aerokartographisches Institutfot. 1929reprodukcja fotografii11,3 x 28,4 cmII 312511Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki106110316
[zdjęcie lotnicze: okolice kościoła św. Jana od pd.-wsch.], [w:] „Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu”, oprac. W. Szymański, E. Barylewska-Szymańska, T. Urban, Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2010, fot. 6, s. 14oryginalna fot. - wrocławska firma Aerokartographisches Institutfot. 1929reprodukcja fotografii18,7 x 28,4 cmII 312511Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki106110319
“Johanniskirche”, fragmentu północnej pierzei ul. Świętojańskiej (nry 50-60), [w:] Lindner, Arthur, “Danzig” [“Berühmte Kunststätten”, Nr 19], Leipzig, Verlag von E.A. Seemann, 1903, s. 13, il. (Abb.) 10.fot. oryginalna Kuhn, Rudolf Theodor (1842-1900)fot. oryginalna sprzed 1900 r.“Abb. 10. Johanniskirche. (Phot. von R.Th. Kuhn.)”reprodukcja fotografii16,8 x 12,4 cmEa 3209, 8o (Gd 38)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10619864
[Ulica i kościół św. Jana ujęte z dachu kościoła św. Katarzyny], [w:] Meyer, Hans Bernhard, „Danzig in 144 Bildern”, Verlag Gerhard Rautenberg, Leer (Ostfriesland) [1956], wyd.: 1975, il. 144 (nlb.) fot. Wolff & Tritschler (?)fot. przed 1945reprodukcja fotografiirepr. fot. 26,6 x 19 cmIII 154401Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10619623
“Johanniskirche” - widok ogólny fragm. pierzei północnej w: “Charakteristische Giebelbauten und Portale in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert”, Danzig 1901, Kuhn, Rudolf Theodor (1842-1900) fot.: 190 lub przed"Johanniskirche"reprodukcja fotografii25,6 x 18,7 cmGr. Rp. 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10619554
“Johanniskirche” – kamienice w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła Św. Jana [w:] Fischer, „Danzig. Deutschlands Städtebau”, Deutscher Architektur- und Industrie-Verlag, Berlin-Halensee 1924, s. 42Gottheil & Sohn, Danzigoryginalna fot. przed 1924 r.“Johanniskirche”reprodukcja fotografii19,8 x 12 cmIII 5910 (Gd 23)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10619783
[Zdjęcie lotnicze Gdańska], [w:] Ruhnau, Rüdiger, Danzig gestarn und heute, Verlag Gerhard Rautenberg, Leer 1983, s. 136-137fot. Dieter Zlomkeoryginalna fot. sprzed 1945 r.reprodukcja fotografii19,4 x 28 cmII 217016Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10619669
„Im Luftbild [...]” - zdjęcie lotnicze przedstawiające Targ Drzewny i okolice, m.in. ul. Świętojańską, [w:] Meyer, Hans Bernhard, „Danzig in 144 Bildern”, Verlag Gerhard Rautenberg, Leer (Ostfriesland) [1956], wyd.: 1975, tabl. nlb. (72)fotograf nieustalonyoryginalna fotografia sprzed 1945 r.„Im Luftbild [...]” reprodukcja fotografii10,3 x 13,1 cmIII 154401Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10619660
“St. Johannis” – widok na fragment północnej pierzei ul. Świętojańskiej (1 z 6 kart pocztowych na nierozciętym arkuszu), drukarz i wydawca W.F. Burau, Gdańsk, 1910H. Gerstenhauer (- rysownik; daty życia nieznane)rys.: 1910 lub przed"St. Johannis" i "H. Gerstenhauer"reprodukcja kwasorytnicza (Getonte Strichätzung - czarna i biała farba drukarska na zielonym papierze)karta pocztowa ok. 15 x 9,5 cm, arkusz z 6 kartami: 30,1 x 29,6 cmnr inw. 5895Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10619617
"Johanniskirche" - fragment północnej pierzei ulicy, [w:] Zellmann, Julius Karl, „Das Schöne Danzig. 12 Reproduktionen nach Originalzeichnungen des Kunstmalers...”, Verlag A. W. Kafemann, Danzig, [1927 lub przed], tabl. nlb.Zellmann, Julius Karl (ur. 1899)[1927 lub przed]"Johanniskirche"reprodukcja rysunkuark. 32 x 21,6 cmGr. Rp. 5099Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10619600

Login:
Hasło: