Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Plebania - widok ogólnyGdańsk - Główne MiastoPlebania - widok ogólny (Pfarrhof)xarchitektura mieszkaniowaxx1062

opis karty obiektu: Ulica Plebania (Am Pfarrhof) przebiegająca pomiędzy kościołem a budynkami plebanii ukształtowana została w 1 ćw. XVI w. Rozbudowa kościoła wymusiła korektę ulicy, nowy budynek plebanii wzniesiony w latach 1517-1518 dostosowywał się do tych zmian. Cały teren wokół kościoła określany był mianem Am Pfarrhof. Zlokalizowane tam budynki w części należały do kościoła.

uwagi: Literatura: brak danych
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Widok z ul. Św. Ducha na kościół NPM, w głębi ul Plebania NNok. 1925Die Marienkirche von der Heiligen-Geistgasse Phot. Staatliche Bildstelle - Berlindruk - pocztówka9 x 14 cmP-1 - ul. św. Ducha -2Fotografie, klisze106210187
Fragment budynku plebanii przy kościele NPMNNok. 1870fotografia22 x 15,5 cmAl. IV/4/44Fotografie, klisze106210200
Fragment budynku z galeryjkąNNok. 1890fotografia15 x 12 cmAl II/135/6Fotografie, klisze10629977
Plan GdańskaD. Buhse1869Plan von Danzig sekcja 10litografia64x84 cm1 : 1000C I 41.1Kartografia106210268
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia106210285
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia106210283
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia106210286
Plan GdańskaBushe D.1869 r.Situations Plan von Danzig sekcja 10rękopis kolorowy82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia106210284
[Brama Cmentarna od strony Kościoła Mariackiego, z widokiem na ul. Piwną] - fasady domów Chlebnicka 51 i Piwna 40/41 od północy(Józef Tynpler?)ok. 1905-15akwaforta (?)kompozycja 42 x 34,6 cmnr inw. 3984Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki106210061
„Danzig. Pfarrhof” – widok na Bramę Cmentarną od strony Plebanii (fasady domów Chlebnicka 51 i Piwna 40/41 od Kościoła Mariackiego)Wiederhold, Karl (1863-1961)przed 1945 r.„Danzig. Pfarrhof” i "Wiederhold"akwarela, gwasz, tusz43,7 x 32,3 cmnr inw. 3428Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki106210051
“Tafel 12. Die St. Marienkirche” - otoczenie Kościoła Mariackiego od strony ujęte z wieży Ratusza Głównego Miasta, [w:] Stahl, Fritz, Danzig. Eine deutsche Stadt. Wasmuths Kunsthefte, Heft 4, Berli. Ernst Wasmuth A.-G., [1919 lub przed] autor fot. nieustalony1919 lub przed“Tafel 12. Die St. Marienkirche. Wasmuths Kunsthefte 4” reprodukcja fotografii14 x 19 cmGr. Rp. 5110Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10629582
[zdjęcie lotnicze: Kościół Mariacki i okolice od pd.-zach.], [w:] „Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu”, oprac. W. Szymański, E. Barylewska-Szymańska, T. Urban, Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2010, fot. 5, s. 13autor fot. nieustalonyfot. 1925reprodukcja fotografii19,6 x 28,5 cmII 312511Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki106210311
[zdjęcie lotnicze: Kościół Mariacki i kościół św. Jana od południa], [w:] „Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu”, oprac. W. Szymański, E. Barylewska-Szymańska, T. Urban, Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2010, fot. 7, s. 1oryginalna fot. wrocławska firma Aerokartographisches Institutfot. 1929reprodukcja fotografii16 x 26,6 cmII 312511Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki106210304
“Die Marienkirche” – widok na okolice Kościoła Mariackiego ujęte z wieży Ratusza Głównego Miasta, [w:] Lindner, Arthur, “Danzig” [“Berühmte Kunststätten”, Nr 19], Leipzig, Verlag von E.A. Seemann, 1903, s. 13, il. (Abb.) 11.autor oryginalnej fot. nieustalonyfot. oryginalna sprzed 1903 r.„Abb. 11. Die Marienkirche”reprodukcja fotografii11,6 x 17,5 cmEa 3209, 8o (Gd 38)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10629863
“Danzig, Luftaufnahme von der Stadtmitte mit der Marienkirche” - otoczenie Kościoła Mariackiego na zdjęciu lotniczym, [w:] Kraft, Adam, Naujok, Rudolf, Ostpreussen mit Westpreussen. Danzig und Memel, Adam Kraft Verlag, Augsburg [1965], il. 209fot.: Hansaluftbildfot. oryginalna sprzed 1945 r.“Danzig, Luftaufnahme von der Stadtmitte mit der Marienkirche”reprodukcja fotografii15,4 x 23,4 cmIII 100060 (Gd 21B)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10629857
„Blick von St. Marien auf die Brotbänkengasse” – okolice Bramy Cmentarnej ujęte z wieży kościoła, [w:] Lewald, Hans, “Danzig so wie es war”, Droste Verlag Düsseldorf 1979, il. s. 18autor fot. nieustalonyfot. oryginalna sprzed 1945 r.„Blick von St. Marien auf die Brotbänkengasse”reprodukcja fotografii14,7 x 10 cmIII 214846 (Gd 26)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10629861
“Marienkirche”, [w:] Fischer, „Danzig. Deutschlands Städtebau”, Deutscher Architektur- und Industrie-Verlag, Berlin-Halensee 1924, s. 10Gottheil & Sohn, Danzigfot. przed 1924 r.“Marienkirche”reprodukcja fotografii9,1 x 14,9 cmIII 5910 (Gd 23)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10629780
„Die Marienkirche von Süden” – otoczenie Kościoła Mariackiego ujęte z wieży Ratusza, [w:] Keyser, Erich, „Danzig”, Deutscher Kunstverlag Berlin, vierte Auflage 1942, s.27fot. Deutscher Kunstverlag (Willi Birker)fot. sprzed 1942 r.„Die Marienkirche von Süden” reprodukcja fotografii10,8 x 14,6 cmII 36027 (Gd 36)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10629677
„Spätgotische Backsteinhäuser am Pfarrhof von St. Marien.”- fragment ulicy od strony ul. Pokramarskiej, [w:] Meyer, Hans Bernhard, „Danzig in 144 Bildern”, Verlag Gerhard Rautenberg, Leer (Ostfriesland) [1956], wyd.: 1975, il 59 (nlb.)fot.: Foto Marburgfot. sprzed 1945 r.„Spätgotische Backsteinhäuser am Pfarrhof von St. Marien.”reprodukcja fotografii13,3 x 9,6 cmIII 154401Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10629854
“St. Marien und der Rathausturm überragen den Kern der Rechtstadt.” – otoczenie Kościoła Mariackiego ujęte z wieży Domu Przyrodników, [w:] Lewald, Hans, “Danzig so wie es war”, Droste Verlag Düsseldorf 1979, il. s. 29autor fot. nieustalonyfot. sprzed 1945 r.“St. Marien und der Rathausturm überragen den Kern der Rechtstadt.” reprodukcja fotografii14,4 x 18,7 cmIII 214846 (Gd 26)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10629855
“Der Chor der Marienkirche.” - otoczenie prezbiterium Kościoła Mariackiego ujęte z obserwatorium astronomicznego Domu Towarzystwa Przyrodniczego, [w:] Meyer, Hans Bernhard, „Danzig in 144 Bildern”, Verlag Gerhard Rautenberg, Leer (Ostfriesland) [1956], wyd.: 1975, tabl. nlb. (48)fot. Paul W. John (?)oryginalan fot. przed 1945 r.“Der Chor der Marienkirche.” reprodukcja fotografii13,4 x 18,9 cmIII 154401Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10629661
“Die Danziger Marienkirche [...]” – widok ogólny na Plebanię od ul. Św. Ducha, [w:] Mohr, Adrian, “Das deutsche Danzig”, Verlag Ludwig Simon, Berlin [1939], il. s. 5 (nlb.)fot.: Staatlichen Bildstelle (?)oryginalna fot. 1939 lub przed“Die Danziger Marienkirche [...]”reprodukcja fotografii19 x 14 cmIII 189973Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10629663
“Danzig” - widok na otoczenie Kościoła Mariackiego ujęty z wieży Ratusza, [w:] Wothe, Franz Josef, “Die Kirchen der Diözese Danzig”, Bernward Verlag, Hildesheim 1963, s. 31fot.: Bildarchiv des Johann-Gottfried-Herder-Instituts in Marburg (?)oryginalna fot. przed 1945 r.“Danzig” i “St. Marien (ev.)”reprodukcja fotografii10,5 x 14,3 cmII 143287Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10629664
“Abb. 21a. Frauengasse 59. Neuer Zustand” - widok na zaułek Plebanii od strony szczytu Ław Mięsnych przy ul. Mariackiej, [w:] Kloeppel, Otto, „Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes vom Danzig seit der nationalen Erhebung” [Die Baukunst im Deutschen Osten, Bd I], Danzig 1935, s. XXXIVKloeppel, Otto (?)oryginalna fot. sprzed 1935 r.“Abb. 21a. Frauengasse 59. Neuer Zustand” reprodukcja fotografii9 x 11,6 cmEc 2996, 8-vo (Gd 113)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki106210069
[Kościół Mariacki ujęty z wieży Ratusza], [w:] Ruhnau, Rüdiger, Danzig gestarn und heute, Verlag Gerhard Rautenberg, Leer 1983, s. 24fot. Wissenschaftlichen Archiv der Freien und Hansestadt Danzig in Stutttgart (?)oryginalna fot. sprzed 1945 r.reprodukcja fotografii11,2 x 14,6 cmII 217016Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10629667

Login:
Hasło: