Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Straganiarska 36 (wg.dawnej numeracji kamienica)Gdańsk - Główne MiastoStraganiarska 36 (Haekergasse 36, do 1854 r. – nr 1498 b) obecnie Straganiarska 37 Axarchitektura mieszkaniowa1482-1483, 2 poł. XIX w., 1897 r., 1956-1958nr. 430 z dnia 24 II 1967 r.1068

opis karty obiektu: Wzniesiona w latach 1482-1483. W 1817 r. mieszkał tu szynkarz Randt. W 1854 r. własność mistrza ślusarskiego Freytaga. W połowie lat 60. XIX w. właścicielem jest Gerwien. W 1897 r. jako właściciel wymieniony Reimann. Przebudowana w 2 poł. XIX w. W 1897 r. częściowa rozbiórka bramy, w jej południowej części wzniesiono kamienicę. W 1915 r. w rękach rentiera Möhrke. W początku lat 20. XX w. właścicielem Helene Möhrke. W roku 1927 własność Helene Möhrke. W 1942 r. właścicielem spadkobiercy. Zniszczona w znacznym stopniu w 1945 r., zrekonstruowana w latach 1956-1958 według projektu Adama Stefanowicza.

uwagi: Literatura: brak danych
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Brak danychFotografie, klisze106810025
Plan GdańskaBushe D.1869 r.Plan von Danzig sekcja 11litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia10689411
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia10689413
Plan GdańskaBushe D.1869 r.Situations Plan von Danzig sekcja 11rękopis kolorowy82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia10689412
[zdjęcie lotnicze: okolice kościoła św. Jana od pd.-wsch.], [w:] „Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu”, oprac. W. Szymański, E. Barylewska-Szymańska, T. Urban, Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2010, fot. 6, s. 14oryginalna fot. - wrocławska firma Aerokartographisches Institutfot. 1929reprodukcja fotografii18,7 x 28,4 cmII 312511Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki106810381
[Brama Straganiarska] – widok od strony ulicy Straganiarskiej (Häckergasse) - posesja nr 36 (budynek bramy)Bronisław Schönborn (1909-1971)1938„Sch/ 1938”rysunek czarną kredką (?), węglem i kredą na szkicu ołówkowym (?) na szarym papierzeoryginalny arkusz 32,8 x 25 cm, arkusz po dublażu 36 x 28,3 cmnr inw. 3921Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10689616

Login:
Hasło: