Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Brama StraganiarskaGdańsk - Główne Miasto Brama Straganiarska ( Haeker Thor) ul. Straganiarska 35 (Haekergasse 35, do 1854 r. – nr 1498 a) obecnie Straganiarska 37 Bxbrama1482-1483, 2 poł. XIX w., 1897 r., 1956-1958brak1069

opis karty obiektu: U wylotu ul. Straganiarskiej. Wzniesiona w latach 1482-1483. Przebudowana w 2 poł. XIX w. W 1897 r. częściowa rozbiórka bramy, w jej południowej części wzniesiono kamienicę. Zniszczona w znacznym stopniu w 1945 r., zrekonstruowana w formach gotyckich w latach 1956-1958 według projektu Adama Stefanowicza.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
KILARSKI( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 1708821069612713
BLECH (1904)Blech E.Danzig als Kunststätte.Danzig 1904Od 20821 8°; Od 20821 a; b 8°; 14 in Od 84 4°.106972697
DANZIGER KAL. (1936)Danziger KalenderDanzig 1936Od 24305 8?ilustr. September10692062703
DUISBURG (1809)Duisburg F.Versuch einer historisch-topographischen Beschreibung der Freien Stadt Danzig.Danzig 1809Od 910; Od 910 b 8°1069422702
KAYSER (1925)Keyser E.Die Stadt Danzig.Stuttgart 1925Od 1172 8°1069592699
KAYSER (1931)Keyser E.Eine Wanderung durch Alt . Danzig.Danzig 1931Od 1070 8°; Od 1070 a 8°1069602712
Schwarz (1927)Schwarz F.Das deutsche Danzig im Wandel der Zeit in 60 Bildern.Danzig 1927II 78824; II 14551; Od 1237ilustr. s. 541069952700
Westermanns (1912)Westermanns Monatshefte.Braunneng 1912Ac 284 8°ilustr. s.610691092701

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Widok od strony Motławy, nad portalem herby Polski, Prus Królewskich i GdańskaNN1912druk - pocztówka14 x 9 cmP1- Brama Straganiarska -32Fotografie, klisze10699502
Widok od strony MotławyT. Bilińskiok. 1963druk kolor. - pocztówka10,5 x 14,8 cmP-1 - Długie Pobrzeże - 67Fotografie, klisze10699884
Widok od strony Motławy, w głębi ruiny ul. StraganiarskiejR. Wyrobek1945fotografia17 x 12 cmAl. II/72/70Fotografie, klisze10699538
Widok zniszczeń wojennych od Rybackiego Pobrzeża po ŻurawJ. Bułhak1949fotografia12,3 x 17,2F II/1/168Fotografie, klisze10699901
Widok od wschodu, górny fragment ruin Bramy z herbami Prus Królewskich Polski i GdańskaJ. Perkowski1956fotografia18 x 13 cmAl. II/165/8Fotografie, klisze10699536
Widok ruin Bramy od strony MotławyJ. Perkowski1956fotografia18 x 13 cmAl. II/165/7Fotografie, klisze10699537
Widok od zachodu z ul. StraganiarskiejK. Nowaliński1987fotografia30 x 24 cmAl. III/161/13Fotografie, klisze10699535
Widok Długiego Pobrzeża z Bramą Straganiarską, w głębi Rybackie Pobrzeże z Basztą Łabędź i ul. Wartka K. Nowaliński1987fotografia24 x 30 cmAl. III/160/23Fotografie, klisze10699900
Plan GdańskaNN1941Pharus. Plan Danzigdruk kolorowy37x66 cm1:8000C I 47.5Kartografia106910097
Plan GdanskaA. Gersdorff1822 r.Grundriss der Westpreussischen See Handlungsstadt und Vestung DANZIGlitografia60x49 cmok. 1:6700C I 38.5Kartografia106910103
Plan GdańskaBushe D.1869 r.Plan von Danzig sekcja 11litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia10699497
Plan GdańskaP. Willer[1687]Dantzig in Plano [...]miedz.50x59 cmok. 1:8500C I 35.10Kartografia106910098
Plan GdańskaBushe D.1869 r.Situations Plan von Danzig sekcja 11rękopis kolorowy82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia10699498
Plan GdańskaM. Witwerck1717Plan der Rechten Stadt Dantzig [...]rkp.98x126 cmbrakMs Ortm. F.99Kartografia106910104
“Das Häkertor 1840, von Gregorovius” – Brama Straganiarska od Motławy, [w:] Schwarz, Fridrich, Das deutsche Danzig im Wandel der Zeit in 60 Bildern, Danziger Verlags-Gesellschaft (Paul Rosenberg) 1927, il. 40, s. 54oryginalny rys.: Gregorovius; autor reprodukcji – nieustalonyoryginalny rys.: 1840“Das Häkertor 1840, von Gregorovius” cz. - b. reprodukcja rysunku10,5 x 15 cmII 78824 (Gd 40)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10699679
[zdjęcie lotnicze: Główne i Stare Miasto od strony Motławy], [w:] „Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu”, oprac. W. Szymański, E. Barylewska-Szymańska, T. Urban, Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2010, fot. 4, s. 12wrocławska firma Aerokartographisches Institutfot. 1929reprodukcja fotografii11,3 x 28,4 cmII 312511Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki106910448
[Brama Straganiarska] – widok od strony ulicy Straganiarskiej (Häckergasse)Bronisław Schönborn (1909-1971)1938„Sch/ 1938”rysunek czarną kredką (?), węglem i kredą na szkicu ołówkowym (?) na szarym papierzeoryginalny arkusz 32,8 x 25 cm, arkusz po dublażu 36 x 28,3 cmnr inw. 3921Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10699612
„Stary Gdańsk. Häckerthor z historycznymi herbami” – łuk bramy od strony Motławy (z tarczami herbowymi Polski, Prus Królewskich i Gdańska)Bronisław Schönborn (1909-71)1938na licu rysunku: „Stary Gdańsk” i „Sch/ 1938”rysunek czarną kredką, węglem i kredą na szkicu ołówkowymoryginalny arkusz 35 x 24,8 cm, po dublażu 36 x 28,3 cmnr inw. 3816Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki10699605

Login:
Hasło: