Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Brama KrowiaGdańsk - Główne MiastoBrama Krowia ( Kuh Tor ) Ogarna 71, 72 (Hundegasse 71, 72 do 1854 r. – 292, 294)xbrama1378 r., 1905 r.; l. 1971–1972nr 448 z dn. 27 II 1967 r.1080

opis karty obiektu: Zamykała ulicę Ogarną od strony Motławy, za nią znajdował się most Krowi. Brama wzniesiona została w 4. ćw. XIV w., wzmiankowana w 1378 r. W końcu XVI lub na początku XVII w. bramę przebudowano na cele mieszkaniowe. Stanowiła własność komunalną. W 1905 r., żeby poprawić komunikację zburzono niemal cała bramę (zachowane jedynie ściany szczytowe). Zastąpiono ją nową neogotycką mającą trzy przejazdy. Zniszczona w znacznym stopniu w 1945 r., w 1953 r. dalsze zniszczenia. W 1957 r. zabezpieczono ruiny. Odbudowana w latach 1970–1972 według projektu Teresy Langer.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
KILARSKI( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 1708821080612710
DANZIGER (1925)Danziger Heimatkalender 1925Danzig 1925Od 24306 8?ilustr. s. 2510802032648
DUISBURG (1809)Duisburg F.Versuch einer historisch-topographischen Beschreibung der Freien Stadt Danzig.Danzig 1809Od 910; Od 910 b 8°1080422581
GEDANENSIA (1877-1930)Gedanensia Zeitungsausschnitte 1877 . 1930.-------Od 4613 2° D?S. 1080492584
ILUSTIERTER (1861)Illustrierter Führer durch Danzig und seine Umgebungen.Danzig 1861Od 931 8°; Od 931 a 8°.1080572583
KAYSER (1925)Keyser E.Die Stadt Danzig.Stuttgart 1925Od 1172 8°1080592580
KLOEPPEL (1937-V)Kloeppel O.Das Stadtbild von Danzig in der drei Jahrhunderten seiner .Grossem Geschichte, [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t.V.Danzig 1937Ec 2996 b 8°ilustr. s. 44 - 47, 491080622585
KöhlerKöhler G.Geschichte der Festungen Danzig und Weichselm?nde bis zum Jahre 1814 t.1-2Breslau 1893Od 1388 8?10801902649
WENDLANDWendland U.Danzigs Tore und TürmeDanzig 1938Od 1070 8° Hf.18.10801852582

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Widok od strony mostuNN Verlag Clara Bernthal Danzigok. 1890Danzig Das Kuhthordruk - pocztówka 9,4 x 14,3 cmP-1 - Brama Krowia -3Fotografie, klisze10809788
Widok z mostu Krowiego, po przebudowie Bramy, z boku fasady sąsiednich kamienicNNok. 1920Das neue Kuhtordruk - pocztówka9 x 14 cmP1 - Brama Krowia - 4Fotografie, klisze10809505
Widok z mostu Krowiego, z boku sąsiednie kamieniceNN ok. 1903Danzig Kuhbrücke und Kuhtordruk -pocztówka9 x 14 cmP1 - Brama Krowia -2Fotografie, klisze10809504
Widok od strony Motławy, na pierwszym planie most Krowi, w głębi ul. KotwicznikówNNok. 1905Danzig Kuhtor und Kuhbrücke druk kolor. - pocztówka9 x 14 cmP1 - Brama Krowia - 1Fotografie, klisze10809508
Widok z ul. Ogarnej, z boku sąsiednie kamieniceNN1904fotografia34,5 x 37,5 cmAl. IV/3/19Fotografie, klisze10809507
Zniszczenia wojenne, widok z mostu KrowiegoK. Lelewicz1958fotografia12,6 x 15 cmF II/1/20Fotografie, klisze10809558
Widok od strony Motławy, na pierwszym planie tyły kamienic przy ul. Powroźniczej, w głębi ul. KotwicznikówK. Nowaliński1987fotografia24 x 30 cmAl. III/157/34Fotografie, klisze10809559
Widok z mostu KrowiegoNNok. 1890fotografia13 x 18 cmAl. II/135/26Fotografie, klisze10809503
Widok od strony Motławy NNok. 1900fotografia13 x 18 cmAl II/133/70Fotografie, klisze108010201
Widok z mostu KrowiegoNN1904fotografie35 x 37,5 cmAl. IV/3/20Fotografie, klisze10809506
Plan GdańskaNN1941Pharus. Plan Danzigdruk kolorowy37x66 cm1:8000C I 47.5Kartografia108010109
Plan GdanskaA. Gersdorff1822 r.Grundriss der Westpreussischen See Handlungsstadt und Vestung DANZIGlitografia60x49 cmok. 1:6700C I 38.5Kartografia108010107
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia10809773
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia10809774
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia10809776
Plan GdańskaP. Willer[1687]Dantzig in Plano [...]miedz.50x59 cmok. 1:8500C I 35.10Kartografia108010105
Plan GdańskaM. Seutterok. 1740 r.DANTISCUM[...]miedz. kolor.56 x 48 cm1:7000C I 36.9Kartografia108010108
Plan GdańskaJ. Meisler rekonstr. ok. 1875Befestigung der Stadt Danzig bis zur Mitte des 16 ten Jahrhundertsrękopis29x 33 cmok. 1:8000C I 35.6Kartografia108010106
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia10809775
Plan GdańskaM. Witwerck1717Plan der Rechten Stadt Dantzig [...]rkp.98x126 cmbrakMs Ortm. F.99Kartografia108010110
[zdjęcie lotnicze: Kościół Mariacki i okolice od pd.-zach.], [w:] „Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu”, oprac. W. Szymański, E. Barylewska-Szymańska, T. Urban, Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2010, fot. 8, s. 16fot. - nieustalonyfot. 1931reprodukcja fotografii17,3 x 26,4 cmII 312511Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki108010446
„Brama «Psiej ulicy»” – Brama Krowia od strony ul. Ogarnej po przebudowie w r. 1905 [w:] Klein, Franciszek, „Gdańsk. Wrota Korony Polskiej”, Warszawa 1921, il. 24 (nlb.)autor fot. nieustalonyfot. oryginalna po 1905 r.„Brama «Psiej ulicy»”reprodukcja fotografii15 x 10 cmI 160890 (Gd 65)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki108010437

Login:
Hasło: