Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Brama Mariacka Gdańsk - Główne MiastoBrama Mariacka (Frauen Tor) Mariacka 27 (Frauengasse 27, do 1854 r. – 876)xbrama2. połowa XV w., XVIII w., XIX w. lata 30. XX w., lata 50. XX w. nr 429, 24 II 1967 r.1086

opis karty obiektu: Brama wodna usytuowana na zakończeniu ulicy Mariackiej. Wzniesiona w drugiej połowie XV w. Przebudowana w XVIII i XIX w. na cele mieszkaniowe, handlowe i rzemieślnicze. W 1817 r. na terenie nieruchomości zamieszkiwała wdowa F. Barendt prowadząca handel tkaninami. W 1854 r. posesja należała do introligatora Schotta. W 1897 r. i nadal w 1907 r. była własnością właściciela wytwórni szczotek Kopsa. W rękach rodziny pozostała nadal, w 1926 r. i nadal w 1942 r. Anna Kops prowadziła tu sklep ze szczotkami. W okresie Wolnego Miasta Gdańska w latach 30. XX w. zrekonstruowana została zachodnia fasada bramy. Brama częściowo zniszczona w 1945 r. W latach 1946 i 1951 prowadzono prace zabezpieczające. Odbudowana według projektu Kazimierza Macura w latach 1959–1960 przy użyciu cegły rozbiórkowej. Obecnie siedziba Muzeum Archeologicznego

uwagi: Zobacz ul. Mariacka 27
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Widok z ul. Mariackiej, z boku kamienice z przedprożamiNNok. 1912druk17,5 x 12,5 cmAl. II/43/7Fotografie, klisze10869518
Widok od strony Motławy, z boku Dom Towarzystwa PrzyrodniczegoVerlag: Ostdeutsche Kunstverlags- Anstalt Walter Fischer, Danzig 1908Danzig. Alte Sternwartedruk - pocztówka13,7 x 8,8 cmP1 - Długie Pobrzeże -53Fotografie, klisze10869886
Widok z ul. Mariackiej, z boku fasada i przedproże sąsiedniej kamienicy NNok. 1920Das Frauentor (Stadtseite)druk - pocztówka14 x 9 cmP1 - Brama Mariacka -1Fotografie, klisze10869519
Widok od strony Motławy, z boku Dom Towarzystwa PrzyrodniczegoNNok. 1915Danzig, Frauentordruk - pocztówka9,2 x 14 cmP-1 - Długie Pobrzeże - 52Fotografie, klisze10869885
Widok od strony Motławy, z boku Dom Towarzystwa PrzyrodniczegoNNok. 1925Danzig Frauentordruk - pocztówka14,3 x 9,4 cmP1 - Brama Mariacka - 2Fotografie, klisze10869522
Widok od strony Motławy, z boku Dom Towarzystwa PrzyrodniczegoK. Jabłoński 1974(Gdańsk. Późnogotycka Brama Mariacka z 2 poł. XV w.)druk kolor. - pocztówka14,8 x 10,5 cmp-1 - Długie Pobrzeże - 73Fotografie, klisze10869887
Widok ruin od Domu Towarzystwa Przyrodniczego do Żurawia od strony Motławy R. Wyrobek1945 fotografia 13 x 13 cm Al. II/158/2Fotografie, klisze10869906
Zniszczenia wojenne, ruiny BramyK. Lelewicz1945fotografia25 x 23,3 cmAl. IV/1/71 T. 1Fotografie, klisze10869564
Ruiny Domu Towarzystwa Przyrodniczego i Bramy Mariackiej - widok od strony MotławyR. Wyrobek1945fotografia9 x 12 cmAl. II/158/1Fotografie, klisze10869902
Zniszczenia wojenne, widok ruin Bramy i ul. MariackiejK. Lelewicz1945fotografia26,6 x 26,1 cmAl. IV/1/70 T.1Fotografie, klisze10869903
Widok ruin od Domu Towarzystwa Przyrodniczego do Żurawia od strony MotławyR. Wyrobek1945fotografia10 x 17 cmAl. II/90/3Fotografie, klisze10869905
Widok ruin od Domu Towarzystwa Przyrodniczego do Żurawia od strony MotławyR. Wyrobek 1945fotografia23 x 30 cmAl III/57/7Fotografie, klisze10869907
Widok ruin od Domu Towarzystwa Przyrodniczego do Żurawia od strony Motławy R. Wyrobek 1945fotografia18 x 21 cmAl III/57/4Fotografie, klisze10869908
Widok ruin od Domu Towarzystwa Przyrodniczego do Żurawia od strony Motławy R. Wyrobek 1945fotografia11 x 23 cmAl. III/57/2Fotografie, klisze10869909
Widok ruin od Domu Towarzystwa Przyrodniczego do Żurawia od strony Motławy R. Wyrobek1945fotografia12 x 17 cmAl II/158/3Fotografie, klisze10869912
Widok ruin od Bramy Chlebnickiej do Żurawia od strony Motławy J. Bułhak1945fotografia13 x 17,5 cmAl II/1/2Fotografie, klisze10869913
Widok ruin od Bramy Chlebnickiej do Żurawia od strony Motławy J. Bułhak1945fotografia12,4 x 16,8 cmAl II/2/1Fotografie, klisze10869914
Widok od strony Motławy - zniszczenia wojenne od Bramy Chlebnickiej do Bramy MariackiejM. Dobrzykowski1946fotografia16,5 x 12 cmAl. IV/51/9Fotografie, klisze10869911
Widok zniszczeń wojennych od Bramy Chlebnickiej do Żurawia, od strony Motławy M. Dobrzykowski1946fotografia17 x 12 cmAl IV/51/11Fotografie, klisze10869915
Widok zniszczeń wojennych od Bramy Chlebnickiej do Żurawia, od strony Motławy M. Dobrzykowski1946fotografia12 x 17 cmAl IV/51/10Fotografie, klisze10869916
Zniszczenia wojenne, widok ruin z ul. MariackiejK. Lelewicz1947fotografia23,5 x 28 cmAl IV/1/72 T.1Fotografie, klisze10869563
Widok z ul. MariackiejJ. Ciemnołoński1950fotografia17,5 x 13 cmAl. IV/74/50Fotografie, klisze10869560
Widok od strony Motławy - Dom Towarzystwa Przyrodniczego i Brama MariackaW. Nieżywiński1961fotografia18 x 23 cmAl. III/170/25Fotografie, klisze10869910
Widok Długiego Pobrzeża od strony Motławy, od Bramy Chlebnickiej do ŻurawiaK. Nowaliński1967fotografia13 x 18 cmAl. II/122/7Fotografie, klisze10869917
Widok od strony Motławy, z boku Dom Towarzystwa PrzyrodniczegoK. Nowaliński1975fotografia40 x 31 cmAl. IV/56/10Fotografie, klisze10869561
Widok od strony Motławy, z boku Dom Towarzystwa PrzyrodniczegoK. Nowaliński1978fotografia30 x 24 cmAl. III/161/9Fotografie, klisze10869565
Widok z Zielonego Mostu, w głębi Dom Towarzystwa Przyrodniczego, Bramy Mariackiej i ŻurawK. Nowaliński1978fotografia23 x23 cmAl. III/157/14 Fotografie, klisze10869904
Widok od strony Motławy, z boku Dom Towarzystwa PrzyrodniczegoK. Nowaliński1979fotografia13 x 18 cmAl. II/122/58Fotografie, klisze10869562
Widok z ul. MariackiejNNok. 1930fotografia14,5 x 10 cmAl. III/93/4Fotografie, klisze10869520
Widok z ul. Mariackiej dolnych partii fasadyNNok. 1930fotografia18 x 18 cmAl. III/153/18Fotografie, klisze10869521
Widok od strony Motławy, z boku Dom Towarzystwa Przyrodniczego, dalej ŻurawNN ok. 1960(Gdańsk - Brama Mariacka oraz Żuraw - Dźwig portowy (XV w.)fotografia - pocztówka10,5 x 15 cmP-1 - Długie Pobrzeże - 68Fotografie, klisze10869888
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia10869764
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia10869765
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia10869767
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia10869766
[zdjęcie lotnicze: Kościół Mariacki i okolice od pd.-zach.], [w:] „Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu”, oprac. W. Szymański, E. Barylewska-Szymańska, T. Urban, Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2010, fot. 8, s. 16fot. - nieustalony1931reprodukcja fotografii17,3 x 26,4 cmII 312511Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki108610447
“Blick durch die Siefengasse auf den Turm der Sternwarte” – fasada Bramy Mariackiej od strony ul. Mydlarskiej (Mariacka 27), [w:] Krannhals, Detlef, „Hansestadt Danzig. Ein Bildwerk”, Danzig 1942, il. 52Gottheil & Sohn, Danzigoryginalna fot. sprzed 1942 r.“Blick durch die Siefengasse auf den Turm der Sternwarte” reprodukcja fotografii20,4 x 15,2 cmOd 1109, 8-vo (Gd 42)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki108610429
„Nach der Mottlau zu wird die Frauengasse durch das Frauentor wirkungsvoll abgeschlossen” – dolna część fasady bramy od strony ul. Mariackiej (nr 27), [w:] Krannhals, Detlef, „Hansestadt Danzig. Ein Bildwerk”, Danzig 1942, il. 53F. Tatarin, Danzigoryginalna fot. sprzed 1942 r.„Nach der Mottlau zu wird die Frauengasse durch das Frauentor wirkungsvoll abgeschlossen”reprodukcja fotografii13,6 x 19,5 cmOd 1109, 8-vo (Gd 42)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki108610430

Login:
Hasło: