Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowo¶ć, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Brama ¦w. Jakuba Gdańsk - Główne MiastoBrama ¦w. Jakuba ( Jacobs Tor) - mury miejskie wewnętrzne, niezachowanaxbrama1461 (?) – 1482 – 1502, 1498 r. , 1500 r., 1518-1519 r.brak1088

opis karty obiektu: Zlokalizowana została w północnym odcinku fortyfikacji na przedłużeniu staromiejskiej ulicy Łagiewniki. Wzniesiono j± w latach 1461 (?) – 1482 – 1502. W okresie 1490-1491 budowano mur z basztami pomiędzy bram± ¦w. Jakuba a bram± Bożego Ciała. W roku 1498 wykonano prace ciesielskie. W 1500 r. prowadzono roboty ziemne w pobliżu bramy. W latach 1518-1519 budowa blokhauzu przed bram±. Brama dwuwieżowa o czterech kondygnacjach, z których ostatnia szkieletowa. Zlikwidowana w 1625 r.

uwagi: Literatura: zob. Brama ¦w. Jakuba ( staromiejska)
¬ródła karty:
tytul
autor
datowanie Ľródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Widok od strony miasta przed rozbiórk±.NN1881fotografia15,5 x 11,5 cmAl IV/6/8Fotografie, klisze108810476
Plan GdanskaA. Gersdorff1822 r.Grundriss der Westpreussischen See Handlungsstadt und Vestung DANZIGlitografia60x49 cmok. 1:6700C I 38.5Kartografia108810120
Plan GdańskaD. Buhse1869Plan von Danzig sekcja 7litografia64x84 cm1 : 1000C I 41.1Kartografia108810140
Plan GdańskaJ. Meisler rekonstr. ok. 1875Befestigung der Stadt Danzig bis zur Mitte des 16 ten Jahrhundertsrękopis29x 33 cmok. 1:8000C I 35.6Kartografia108810121
Plan GdańskaM. Witwerck1717 r.Plan der Alten Stadt Dantzig [...]rkp.94 x 138 cmBrakMs Ortm R.99Kartografia108810122
Widok ogólny Gdańska, z:Georg Braun Franz Hogenberg, Civitates orbis terrarum Coloniae, t. 2 1575 Franz Hogenberg według nieznanego rysownika1573Dantzigtakwaforta33 x 48,4 cmNr inw. 4488Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki108810459
Widok ogólny Gdańska, z: A. Dickmann, Praecipuorum locorum et aedificiorum, quae in urbe Dantiscana visuntur, adumbracio, 1617Aegidius Dickmann1617Praecipuorum locorum et aedificiorum, quae in urbe Dantiscana visuntur, adumbracioakwaforta17,5 x 29,8 cmGr AL 4091/1Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki108810456
Widok ogólny GdańskaMatthaeus Merian1640Dantiscum Dantzigakwaforta21,3 x 48 cmNr inw. 4492Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki108810461
Ko¶ciół ¶w. Bartłomieja, Jakuba i Brama ¶w. Jakuba, z: MK. Deisch, 50 Prospecte von Dantzig, Dantzig 1765, tabl. 4Mattaeus Deisch według rysunku Friedricha A. A/. Lohrmanna17651 die Bartholmaei oder Garnisons Kirche. Aedes sancti Bartolmaei sive militum praesidiariorum Templum Das Jacobs Thor Porta Sancti Jacobi 2. die Jacobe Kirche Aedes sancti Jacobiakwaforta17,4 x 27 cmGr AL. 4092/4Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki108810424

Login:
Hasło: