Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długa 55 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 55 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowa2. poł. XVI w., 2. poł. XVIII w., 1874–1876, 1903–1904, 1922 r., 1938–1939, 1950–53x109

opis karty obiektu: Na początku XV w. parcela znajdowała się w posiadaniu burmistrza Alberta Dodorfa. Kamienica z manierystyczną fasadą pochodziła z 2. połowy XVI w. Fasada została przekształcona i otynkowana w 2. połowie XVIII w., gdy właścicielem posesji był Johann Jacob Salomon. W ostatnich latach XVIII w. posesja należała do rodziny Krüger. Przez pierwsze dwa dziesięciolecia była w rękach Malthusa Broschke a następnie jego spadkobierców. W latach 70. XIX w. fasadę przekształcono, do większej przebudowy doszło w latach 1903–1904, gdy nadano jej neobarokowe formy, a portal przeniesiono. Fasadę remontowano jeszcze dwukrotnie w 1922 r. oraz w latach 1938–1939 według projektu Ericha Barnutza. Kamienica uległa w 1945 r. zniszczeniu, odbudowana w latach 1950–1953 według projektu Antoniego Hermanowicza.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
CUNY (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°10911608
DANZIG (1939)Danzig; die deutsche Stadt.Berlin 1939Od 1525 4°.ilustr. s. 68910915842
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s. 1109138801
KRUSZYNSKI (1912)Kruszyński T.Stary Gdansk i historia jego sztuki.Kraków 1912II 3699; II 3889; II 31883; II 45150; III 23269)10965610
Volmar (1940)Volmar E.Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherrstellung.Danzig 1940Oc 720 4°tabl.28-29109103609

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Brak danychFotografie, klisze1092441
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia1091551
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia1091552
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia1091554
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia1091553
Widok Ratusza Głównego Miasta i półn. pierzei ul. Długiej od wschodu, z: R. Curicke, Der Stadt Dantzig Historische BeschreibungNN wg rysunku Petera Willera1687Das recht Stadtsche Rahthaus pag. 52.akwaforta26,7 x 17,3 cmOd 4505, 2°Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki1091113
Portal fasady głównej kamienicy Długa 55R.Ch. Kuhn 1901Langgasse 55.techn. reprograficzna12,1 x 9,3 cmGr Rp. 5109 (s. 57)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki1091210

Login:
Hasło: