Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długa 60 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 60 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowaok. 1650 r., 1850 r., 1862 r., 1880 r., 1884 r., 1934 r., 1950–5314 IX 1972 r., nr 658 (stary nr 533)114

opis karty obiektu: Parcela należała w początkach XV w. do Hermanna van der Beke. W XVI w. (od 1579 r.) właścicielem był burmistrz Gert Brandes, począwszy od 1615 r. Christoph Puryn. Fasada w formach barokowych przebudowana została ok. połowy XVII w. W 2. połowie XVIII w. i pierwszych dwóch dziesięcioleciach XIX w. posesja znajdowała się w rękach rodziny Zernecke, między innymi w latach 1775–1822 była własnością Daniela Andreasa Zernecke. W połowie XIX w. parcele połączono (z nr 61) i kilkukrotnie przebudowywano, przekształcając fasadę (1850 r., 1862 r., 1880 r., 1884 r.). W okresie międzywojennym mieściła się tu siedziba polskiego Banku Przemysłowego i kina „Ratuszowego”. Paul Hofer wykonał w 1934 r. projekt przekształcenia fasady zakładający usunięcie eklektycznej dekoracji. Kamienica ucierpiała w 1945 r., odbudowana w latach 1950–1953 według projektu Mariana Bajdo i Lucjana Maciejewskiego.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s. XIII, XIV, 2114138752

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Kamienice nr 59-66 w czasie odbudowy W. M. Dobrzykowski 1950 fotografia 17 x 12 cm Al. IV/52/5 Fotografie, klisze1141746
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia1141571
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia1141572
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia1141574
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia1141573
Szczyt fasady głównej kamienicy Długa 60R.Th. Kuhn1901Langgasse 60.techn. reprograficzna12,7 x 18,4 cmGr Rp 5109 (s. 23)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki1141187

Login:
Hasło: