Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Brama NizinnaGdańsk - Stare MiastoBrama Nizinna ( Lege - Tor) (An der Stein Schleuse), Grodza Kamienna 5 xbrama1620-1626, k. XIX w.nr 453 z 27 II 1967, uzupełniona 11 V 19951213

opis karty obiektu: Brama została wzniesiona w południowym ciągu obwarowań Starego Przedmieścia między bastionami św. Gertrudy i Żubr. Prace prowadzone były w latach ok. 1620-1626 a projekt przypisywany jest Janowi Strakowskiemu. Brama składa się z przejazdu przeprutego w wale i dwóch pieszych przejść obok. Konstrukcję wieńczy budowla ustawiona na wale. Od strony miasta znajdują się dwie dobudówki mieszczące wartownie dodane po zakończeniu budowy. W końcu XIX w. zlikwidowano rawelin i drewniany most. Brama przetrwała zniszczenie miasta w 1945 roku.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
KILARSKI( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 1708821213612799
CUNY (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°ilustr. s. 531213112797
CURICKE (1687)Curicke R.Der Stadt Dantzig historische Beschreibung worinnen von dero Uhrsprung.Amsterdam & Gdansk 1687Od 4503 8°; Od 4503 a,b 8°1213122812
DANNDann E.Topographie von DanzigBerlin 1835Od 210 8?12132042792
DANZIG (1924)Danzig. ( Fischer ).Berlin 1924III 3775; III 5910; III 249859; Od 1050 a 4° Od 1050 4°ilustr. s. 521213222796
DUISBURG (1809)Duisburg F.Versuch einer historisch-topographischen Beschreibung der Freien Stadt Danzig.Danzig 1809Od 910; Od 910 b 8°1213422801
HOBURGHoburg K.Geschichte der Festungswerke DanzigsDanzig 1852Od 1379 8?12132082816
KAYSER (1925)Keyser E.Die Stadt Danzig.Stuttgart 1925Od 1172 8°1213592810
KLOEPPEL (1937-V)Kloeppel O.Das Stadtbild von Danzig in der drei Jahrhunderten seiner .Grossem Geschichte, [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t.V.Danzig 1937Ec 2996 b 8°ilustr. s. 189-1951213622788
KöhlerKöhler G.Geschichte der Festungen Danzig und Weichselm?nde bis zum Jahre 1814 t.1-2Breslau 1893Od 1388 8?12131902789
KRUSZYNSKI (1912)Kruszyński T.Stary Gdansk i historia jego sztuki.Kraków 1912II 3699; II 3889; II 31883; II 45150; III 23269)1213652800
KUTRZEBA (1928)Kutrzeba S.Gdansk: przyszlosc i terazniejszosc.Lwów 1928II 12601213672798
LÖSCHIN (1828)Löschin G.Danzig und seine Umgebungen.Danzig 1828Od 915 a/ 8°1213742811
MARKMANN (1939)Markmann F.; Thies J.Danzig.Leipzig 1939Od 4567 8°1213762793
MITTEILUNGEN (1942)Mitteilungen des Westpreussischen GeschichtsvereinsOc 637 8?ilustr. s. 3812132072813
Puettner (1894)Puettner E.Danzig; ehemalige Freie Reichs und Hansestadt; jetzt Hauptstadt der Provinz Westpreussen.Danzig 1894Oa 201 2 8°1213872802
ROCZNIKRocznik GdanskiGdanskII 0299R. 1938 s. 21612132102841
Rudolph (1889)Rudolph A.Neuer Führer durch Danzig und Umgegend.Danzig 1889.Od 950 4/ 8°1213932790
Schür (1735)Schür J. L.Beknopte Beschryving van de Stadt Dantzig.Amsterdam 1735Od 4515 8°; Od 4515 a; b 8°ilustr. s. 361213942814
Steffen (1932)Steffen F.4000 Jahre bezeugen Danzigs Deutschtum.Danzig 1932Od 4558 8°; Od 4558a 8°1213992791
Zernecke (1843)Zernecke W. F.Neuester Wegweiser durch Danzig und dessen Umgegend.Danzig 1843.Od 922 8°; Od 922 b; c 8°12131132794

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Widok od strony miastaNN1890fotografia16 x 11 cmAl II/50/3Fotografie, klisze121310480
Widok z ul. Mostowej,NN1909fotografia13 x 17,7 cmAl IV/6/7Fotografie, klisze121310482
Widok wnętrza Bramy , fragment ul. Dolna BramaNN1921fotografia10,5 x 14,5 cmAl II/134/25Fotografie, klisze121310489
Widok od strony OruniJ. Ciemnołoński1951fotografia 13 x 18 cmAl IV/74/23Fotografie, klisze121310560
Widok od strony OruniJanusz Uklejewski1956fotografia16 x 23 cmAl III/67/4Fotografie, klisze121310559
Widok od południa z ul. MostowejK. Nowaliński1987fotografia24 x 30 cmAl III/161/12Fotografie, klisze121310561
Widok od wschoduK. Nowaliński1987fotografia24 x 30 cmAl III/161/10Fotografie, klisze121310562
Widok od wschodu, w głębi fragment ul. KamiennejK. Nowaliński1987fotografia24 x 30 cmAl III/161/11Fotografie, klisze121310563
Widok od strony miastaNNok. 1910fotografia15 x 10,5Al III/ 94/26Fotografie, klisze121310484
Widok ogólny od ul. Mostowej, na pierwszym planie fragment kanału, w głębi Brama Nizinna i stara gazowniaNNok. 1910fotografia13 x 18 cmAl II/134/70Fotografie, klisze121310490
Widok z ul. Mostowej, w głębi szczyt kamienicy przy ul. Dolna BramaNNok. 1921fotografia13 x 18 cmAl II/132/15Fotografie, klisze121310487
Widok perspektywiczny od południowego wschodu, na pierwszym planie linia kolejowa, w głębi szczyt kamienicy przy ul. Dolna BramaNNok. 1921fotografia11 x 15 cmAl II/134/26Fotografie, klisze121310488
Widok z ul. Mostowej, w głębi zarys ul. Dolna BramaNNok. 1905Danzig Das Legetorpocztówka - druk 9 x 14 cmP-1- Brama Nizinna -3Fotografie, klisze121310481
Widok z ul. Mostowej, w głębi szczyt kamienicy przy ul. Dolna BramaNNok. 1910Das Legetor (Feldseite)pocztówka - druk9 x 14 cmP-1- Brama Nizinna -2Fotografie, klisze121310483
Widok z ul. Mostowej, na pierwszym planie fosa i wały obronne, w głębi szczyty kamienic przy ul. Dolna BramaNNok. 1915Alt-Danzig. Das Lege-Tor pocztówka - druk8,9 x 14 cmP-1- Brama Nizinna -1Fotografie, klisze121310485
Orzeł polski nad herbem Gdańska na ścianie Bramy - detal architektonicznyJan Bułóhakok. 1929pocztówka - druk14,5 x 10,5 cm P-1- Brama Nizinna - 31Fotografie, klisze121310486
Plan GdanskaA. Gersdorff1822 r.Grundriss der Westpreussischen See Handlungsstadt und Vestung DANZIGlitografia60x49 cmok. 1:6700C I 38.5Kartografia121310600
Plan GdańskaD. Bushe1869 r.Plan von Danzig sekcja 5litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia121310588
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Bl 24.39litografia64x92 cmok. 1:1000B 552Kartografia121310590
Plan GdańskaBlokok.1886 r.Plan von Danziglitografia kolor.67x54 cmok. 1: 5000C I 39.5Kartografia121310877
Plan GdańskaNNok.1893 r.Neuester situations plan von Danziglitografia kolor.53x43 cmok. 1: 6000C I 39.10Kartografia121310874
Plan GdańskaP. Willer[1687]Dantzig in Plano [...]miedz.50x59 cmok. 1:8500C I 35.10Kartografia121310591
Plan GdanskaM. Seutterok. 1740DANTISCUM[...]miedz. kolor.56x 48 cmok. 1:7000C I 36.9Kartografia121310592
Plan GdańskaJ.E. Schmidtok.1795 r.Danzigrękopis kolor.35x28 cmok. 1:12500C I 37.10Kartografia121310878
Plan GdańskaD. Bushe1869 r.Situations Plan von Danzig sekcja 5rekopis kolorowy82x59 cm1:1000C III 610Kartografia121310589
Brama Nizinna od strony fosy, z:50 Prospecte von Dantzig, Matthaeus Deisch Matthaeus Deisch 1765Prospect des Legen oder Neuen Thors von der Sud - Ost -Seite Prospectus Portae depressioris seu novae e regione a meridie ad orientem vergenteakwaforta17,5 x 27,8 cmGr Al. 4099/8Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311026
Przekrój poprzeczny bramy [z:] Otto Kloeppel, Die Baukunst im Deutschen Osten. Beitrage zu ihrer Gestaltungsentwicklung. Das Stadtbild von Danzig in den Jahrhunderten seiner großen Geschichte, Danzig 1937, il. 104.1937Das Leege Torreprodukcja fotografii9 x 18 cmEc 2996a 8°Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311080
Fasada bramy od strony miasta [z:] Otto Kloeppel, Die Baukunst im Deutschen Osten. Beitrage zu ihrer Gestaltungsentwicklung. Das Stadtbild von Danzig in den Jahrhunderten seiner großen Geschichte, Danzig 1937, il. 107.1937Das Leege Tor - Stadtseitereprodukcja fotografii12 x 12 cmEc 2996a 8°Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311083
Fasada bramy od strony fosy [z:] Otto Kloeppel, Die Baukunst im Deutschen Osten. Beitrage zu ihrer Gestaltungsentwicklung. Das Stadtbild von Danzig in den Jahrhunderten seiner großen Geschichte, Danzig 1937, il. 108.1937Das Leege Tor - Feldseitereprodukcja fotografii11 x 11,5 cmEc 2996a 8°Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311084
Brama Nizinna widok z bastionu Żubr [z:] Jerzy Stankiewicz, Strakowscy. Fortyfikatorzy, architekci i budowniczowie gdańscy, Gdańsk 1955, s. 40, ryc. 30.J. Ciemnołoński1953Brama Nizinna widok z bastionu Żubr reprodukcja fotografii11 x 15,5 cmIII 44101Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311066
Brama Nizinna widok od zewnątrz [z:] Jerzy Stankiewicz, Strakowscy. Fortyfikatorzy, architekci i budowniczowie gdańscy, Gdańsk 1955, s. 41, ryc. 31.J. Ciemnołoński1953Brama Nizinna widok od zewnątrzreprodukcja fotografii11 x 15 cmIII 44101Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311067
Brama Nizinna fasada zewnętrzna [z:] Jerzy Stankiewicz, Strakowscy. Fortyfikatorzy, architekci i budowniczowie gdańscy, Gdańsk 1955, s. 42, ryc. 32.J. Ciemnołoński1953Brama Nizinna fasada zewnętrznareprodukcja fotografii17 x 15 cmIII 44101Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311068
Brama Nizinna widok od strony miasta [z:] Jerzy Stankiewicz, Strakowscy. Fortyfikatorzy, architekci i budowniczowie gdańscy, Gdańsk 1955, s. 43, ryc. 33.Jerzy Stankiewicz1955Brama Nizinna widok od strony miasta reprodukcja fotografii14 x 18 cmIII 44101Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311069
Brama Nizinna poterna [z:] Jerzy Stankiewicz, Strakowscy. Fortyfikatorzy, architekci i budowniczowie gdańscy, Gdańsk 1955, s. 44, ryc. 34.Jerzy Stankiewicz1955Brama Nizinna poternareprodukcja fotografii11 x 15 cmIII 44101Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311071
Brama Nizinna gzyms fasady zewnętrznej [z:] Jerzy Stankiewicz, Strakowscy. Fortyfikatorzy, architekci i budowniczowie gdańscy, Gdańsk 1955, s. 45, ryc. 35.Jerzy Stankiewicz1955Brama Nizinna gzyms fasady zewnętrznejreprodukcja fotografii11 x 15 cmIII 44101Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311072
Brama Nizinna szczyt od strony miasta [z:] Jerzy Stankiewicz, Strakowscy. Fortyfikatorzy, architekci i budowniczowie gdańscy, Gdańsk 1955, s. 46, ryc. 36.Jerzy Stankiewicz1955Brama Nizinna szczyt od strony miasta reprodukcja fotografii10 x 15 cmIII 44101Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311074
Brama Nizinna dekoracja znad przejścia pieszego od strony miasta [z:] Jerzy Stankiewicz, Strakowscy. Fortyfikatorzy, architekci i budowniczowie gdańscy, Gdańsk 1955, s. 47, ryc. 37.Jerzy Stankiewicz1955Brama Nizinna dekoracja znad przejścia pieszego od strony miasta reprodukcja fotografii21 x 14 cmIII 44101Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311075
Brama Nizinna widziana od strony fosy [z:] Georg Cuny, Danzigs Kunst und Kultur in 16. und 17. Jahrhundert, Verlag von Heinrich Keller, Frankfurt am Main 1910, s. 53, il. 28a.nieznanyprzed 1910Das Legetor. Felbseite.reprodukcja fotografii8 x 10 cmIII 80503Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311041
Brama Nizinna widziana od strony miasta [z:] Georg Cuny, Danzigs Kunst und Kultur in 16. und 17. Jahrhundert, Verlag von Heinrich Keller, Frankfurt am Main 1910, s. 53, il. 28.nieznanyprzed 1910Das Legetor. Stadtseite.reprodukcja fotografii10 x 8 cmIII 80504Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311042
Brama Nizinna widziana od strony fosy [z:] Deutschland stadtebau Danzig, Berlin 1924, s. 52.Gottheil und Sohn Danzigprzed 1924Das Leegetorreprodukcja fotografii8 x 15 cmIII 5910Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311045
Widok ogólny od strony fosy [z:] Hans Lewald, Danzig so wie es war, Droste Verlag 1979, s. 50.nieznanyprzed 1940Das Leege Tor bildete den Zugangvon der Niederungreprodukcja fotografii15 x 19 cmIII 214846Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311087
Rzut bramy [z:] Otto Kloeppel, Die Baukunst im Deutschen Osten. Beitrage zu ihrer Gestaltungsentwicklung. Das Stadtbild von Danzig in den Jahrhunderten seiner großen Geschichte, Danzig 1937, il. 102.nieznany1937Das Leege Tor Grundrisrysunek techniczny9 x 12 cmEc 2996a 8°Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311078
Przekrój poprzeczny bramy [z:] Otto Kloeppel, Die Baukunst im Deutschen Osten. Beitrage zu ihrer Gestaltungsentwicklung. Das Stadtbild von Danzig in den Jahrhunderten seiner großen Geschichte, Danzig 1937, il. 103.1937Dax Leege Tor - Schnittrysunek techniczny9 x 18 cmEc 2996a 8°Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311079
Fasada bramy od strony miasta [z:] Otto Kloeppel, Die Baukunst im Deutschen Osten. Beitrage zu ihrer Gestaltungsentwicklung. Das Stadtbild von Danzig in den Jahrhunderten seiner großen Geschichte, Danzig 1937, il. 105.1937Das Leege Tor Stadtseiterysunek techniczny7 x 12 cmEc 2996a 8°Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311081
Fasada bramy od strony fosy [z:] Otto Kloeppel, Die Baukunst im Deutschen Osten. Beitrage zu ihrer Gestaltungsentwicklung. Das Stadtbild von Danzig in den Jahrhunderten seiner großen Geschichte, Danzig 1937, il. 106.1937Das Leege Tor Feldseiterysunek techniczny8 x 12 cmEc 2996a 8°Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311082
Brama Nizinna częściowa rekonstrukcja [z:] Jerzy Stankiewicz, Strakowscy. Fortyfikatorzy, architekci i budowniczowie gdańscy, Gdańsk 1955, s. 38, ryc. 28.H. Pracz, J. Kapelusz, Zakład Historii Architektury Polskiej Politechniki Gdańskiej1955Brama Nizinna częściowa rekonstrukcjarysunek techniczny18 x 15 cmIII 44101Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311064
Brama Nizinna częściowa rekonstrukcja [z:] Jerzy Stankiewicz, Strakowscy. Fortyfikatorzy, architekci i budowniczowie gdańscy, Gdańsk 1955, s. 39, ryc. 29.H. Pracz, J. Kapelusz, Zakład Historii Architektury Polskiej Politechniki Gdańskiej1955Brama Nizinna częściowa rekonstrukcjarysunek techniczny21 x 15 cmIII 44101Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki121311065

Login:
Hasło: