Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Korzenna 35(wg. dawnej numeracji 35) - Ratusz Starego MiastaGdańsk - Stare MiastoKorzenna 35 (Pfefferstadt 35), do 1854 r. – nr 104, 105, 108xratuszpo 1377 r., 1382 r. ok. poł. XV w., 1587 , 1595 r., 1803-1806, 1859-1862, l. 80 XIX w., 1911-1914, 1959 r., l. 60, 70, 90 XX w.nr 412 z dnia 24 II 1967 r.1251

opis karty obiektu: Pierwszy budynek ratusza powstał po 1377 r. prace budowlane trwały zapewne do 1382 r. Kolejną budowlę wzniesiono na tym miejscu około połowy XV w. W roku 1587 ratusz rozebrano a na jego miejscu rozpoczęto budowę nowego. Prace ukończono w 1595 r. w 1793 r. przestał pełnić swoją pierwotną funkcję. W latach 1803-1806 przebudowano go według projektu Carla Samuela Helda na siedzibę sądu. W latach 1859-1862 połączony został z nowym budynkiem sadu wzniesionym opodal. W latach 80 XIX w. przeprowadzono prace konserwatorskie. W latach 1911-1914 przeprowadzono prace remontowe, we wnętrzach umieszczono elementy pochodzące z kilku gdańskich kamienic. W okresie międzywojennym mieściły się tu różne urzędy min. Urząd Policji Budowlanej. W okresie II wojny światowej piwnice przebudowano na schron przeciwlotniczy. W 1945 r. niezniszczony. Remontowany: od 1959 r., l. 60, 70 XX w. Dalsze prace po przejęciu obiektu przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w 1992 r. trwały przez lata 90. XX w.

uwagi: IKONOGRAFIA - patrz Korzenna 33.
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Widok z południowego wschodu z ul. Na Piaskach, na pierwszym planie most na Kanale RaduniW. Dreesen 1893 druk 22 x 14 cm Al IV/24/2Fotografie, klisze125111381
Widok od południowego wschodu z mostu na Kanale Raduni G. Thomas 1896 druk 10 x 16,5 cm Al II/46/8Fotografie, klisze125111380
Widok od południa w głębi ul Korzenna R. T. Kuhn 1887 fotografia 15 x 10 cm Al II/49/1Fotografie, klisze125111383
Widok od południowego wschodu z ul. Na Piaskach H. Rueckwardt 1889 fotografia 33 x 26 cm Al IV/23/8Fotografie, klisze125111382
Górna część portalu J. Bułhak 1945 fotografia 12,5 x 17 cm F II/1/172Fotografie, klisze125111466
Widok od południowego wschodu z ul. KorzennejK. Nowaliński 1975 fotografia 40 x 31 cmAl IV/56/46Fotografie, klisze125111465
Widok od południowego wschodu z ul. Korzennej K. Nowaliński 1977fotografia 18 x 13 cm Al II/122/57Fotografie, klisze125111464
Widok od południowego wschodu z ul. Na Piaskach K. Nowaliński 1987 fotografia 30 x 24 cm Al III/157/40Fotografie, klisze125111467
Widok od ul. Korzennej K. Nowaliński 1991 fotografia 23 x 16 cm Al III/178/19Fotografie, klisze125111468
Widok fragmentu budynku z południowego wschodu, na pierwszym planie Kanał RaduniNNok. 1900fotografia 22,7 x 16,7 cm Al III/137/12Fotografie, klisze125111385
Szczyt Ratusza nad portalem NNok. 1900fotografia 16 x 12 cm Al III/42/17Fotografie, klisze125111389
Fragment wnętrza w czasie remontu, (widok kolumn przeniesionych z kamienicy przy ul. Długiej 45). Gottheil i Syn ok. 1914 fotografia 20 x 16,5 cm Al IV/7/3Fotografie, klisze125111386
Portal Ratusza R. T. Kuhn ok.1900fotografia 27 x 16 cm Al IV/7/2Fotografie, klisze125111388
Fragment portalu K. Nowaliński 1958fotografia16,6 x 12,4 cm F II/1/36Fotografie, klisze125111462
Fragment portalu K. Lelewicz 1958fotografia16,6 x 12,4 cmF II/1/42Fotografie, klisze125111463
Widok z ul. Wielkie Młyny K. Nowaliński 1991 fotografia kolor. 15 x 22 cm Al III/178/2Fotografie, klisze125111470
Orzeł polski nad portalem Ratusza J. Bułhak ok. 1929 pocztówka - druk 14 x 9 cm P-1 - Pamiątki - 2Fotografie, klisze125111387
Widok ogólny od południowego wschodu z ul. Na Piaskach R. Wyrobek ok. 1929 pocztówka - druk14 x 9 cmP-1 - Pamiątki - 20Fotografie, klisze125111384
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 7litografia64x84 cm1:1000C I 41.1Kartografia125112172
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig Ark. XI 20litografia71x48 cm1:2500B 553Kartografia125111754
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 7.Rekopis kolor.82x59 cm1:1000C III 610Kartografia125112173
Ratusz Staromiejski z fragmentem ulicy KorzennejMatthaeus Deisch1765Das alt Staedtische Rath-Haus/ Curia civitatis veterisakwaforta19,1 x 28,4 cmGr AL 4099Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki125111982

Login:
Hasło: