Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długa 75 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 75 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowaok. 2 poł. XVI w., po 1780 r., ok. 1815 r., ok. poł. XIX w., 1881 r., 1928 r., 1950–53x131

opis karty obiektu: Fasada o formach manierystycznych powstała w prawdopodobnie 2. połowie XVI w. Właściciele posesji znani są fragmentarycznie, w latach 20. XVII w. należała ona do Michaela Wiedera, zaś od 1780 r. była własnością Carla Wilhelma Schölera. W tym też czasie przebudowana została fasada, której nadano późnobarokowe formy, w początkach XIX w. (ok. 1815 r.) przebudowano szczyt. W XIX w. jeszcze dwukrotnie dokonywano zmian wystroju fasady, ok. połowy stulecia i w 1881 r., wówczas też kamienica została nadbudowana o kolejną kondygnację. Połączenie z sąsiednimi kamienicami i utworzenie sklepu spowodowało, że w 1928 r. fasadę oczyszczono z eklektycznej dekoracji i przebudowano. Kamienica uszkodzona w 1945 r., odbudowana w latach 1950–1953 według projektu Brunona Dudzińskiego, projekt detali fasady – Lech Kadłubowski.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Cuny (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°ilustr. s. 2613111622
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s. 2131138810
Oberg (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s. 6413182623

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fasady kamienic 75-76 z przedprożamiA. Ballerstaedt ok. 1870A. Ballerstaedt Danzig Photograph. Atelier (pieczątka) fotografia 19 x 24,5 cmAl. IV/4/1 Fotografie, klisze1311063
Fasady kamienic 75-77 NNok. 1913 fotografia 19,5 x 13 cmAl. IV/15/4 Fotografie, klisze1311055
Wnętrze kamienicy 75-80 (restauracja) ok. 1925pocztówka - druk 10 x 14 cmP1/ ul. Długa - 13 Fotografie, klisze1311042
Wnętrze kawiarni w domu towarowym Sternfelda mieszczącego się przy ul Długiej 75-80NNok. 1925Erfrischerungsraum Kaufhaus Sternfeld, Danzigpocztówka - druk14 x 9,2 cmP 1 - ul. Długa 13Fotografie, klisze1311131
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia1311411
Plan GdańskaNN1927Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 39litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia1311412
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia1311413
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia1311414

Login:
Hasło: