Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Kościół N M P Gdańsk - Główne MiastoPodkramarska 5 (Kl. Kramergasse 5)xkościół1343-1361, 1379-1400, 1426, 1438, 1440-1446, 1454-1466, 1484-1502, 1693, pocz. XVIII w., 1843, l. 80. XIX w., 1928-1941, 1945, 1946-1950, 1959-1961, 1976-1978, 2017-2018x1322

opis karty obiektu: Kamień węgielny wmurowano w 1343 roku. Prace budowlane trwały do 1361 roku. Powstała zapewne sześcioprzęsłową bazylika z wieżą. W latach 1379 – 1400 powstały mury transeptu i prezbiterium oraz kaplice. Pracami kierował mistrz Heinrich Ungeradin. W 1426 roku budowniczy Claus Sweder rozpoczął budowę filarów transeptu i prezbiterium. Około 1438 roku zakończono budowę więźby dachowej. W latach 1440-1446 wzniesiono szczyty wschodni, północny i południowy. W latach 1454-1466 podwyższono wieżę. W latach 1484-1502 przebudowa korpusu na halę, wzniesiono więźbę i sklepienia. W tym czasie prace prowadzili: budowniczy Michael, Hans Brandt i Heinrich Hetzel. W 1529 roku odprawiono tu pierwsze protestanckie nabożeństwo. W 1572 roku przeszedł w ręce protestantów. W 1693 r. powstał kamienny fryz wieńczący wieżę. W początkach XVIII wieku częściowo przekształcono wnętrza. W 1843 roku wyremontowano okna transeptu i prezbiterium. Była to fundacja króla Prus Fryderyka Wilhelma IV. Wymianę okien kontynuowano w latach 80. XIX w. W latach 1928-1941 przeprowadzono prace konserwatorskie. Znacznie zniszczony w 1945 roku. W 1946 roku przekazy kościołowi katolickiemu. Prace konserwatorskie prowadzono w latach: 1946-1950, 1959-1961, 1976-1978, 2017-2018.
Login:
Hasło: