Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Kościół św. ZbawicielaGdańsk - Zaroślak-PeterszawaZaroślak 18 (Petershagen 18)xkościół1695-1697, 1742 i 1826 r. brak1324

opis karty obiektu: Kościół wzniesiony został w latach 1633-1635 jako świątynia luterańska na Zaroślaku Zewnętrznym. Wzniesiona przez budowniczego Rajnolda de Clerck. Budowla została wybudowana w konstrukcji szkieletowej. W trakcie przygotowań do obrony przed wojskami szwedzkimi został rozebrany w 1656 roku. Ponownie wybudowany tym razem na Zaroślaku Wewnętrznym w latach 1695-1697. Wzniósł go budowniczy Barthel Ranisch prawdopodobnie według projektu Petera Willera. Była to budowla jednonawowa o konstrukcji szkieletowej z murowaną wieżą. Niszczona w czasie oblężeń miasta w latach: 1734, 1807, 1813. W latach 1807-1813 zamieniony przez wojska francuskie na magazyn prochu. Remontowany w 1742 i 1826 r. w 1945 r. zniszczony za wyjątkiem części wieży. Nieodbudowany.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kilarski ( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 1708821324612878
Blech (1904)Blech E.Danzig als Kunststätte.Danzig 1904Od 20821 8°; Od 20821 a; b 8°; 14 in Od 84 4°.132472885
Brandstäter (1879)Brandstäter F. A.Chronologische Uebersicht der Geschichte Danzigs.Danzig 1879Od 4597a 8°132482888
Cuny (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°1324112880
Curicke (1687)Curicke R.Der Stadt Dantzig historische Beschreibung worinnen von dero Uhrsprung.Amsterdam & Gdansk 1687Od 4503 8°; Od 4503 a,b 8°str. 3391324122882
Duisburg (1809)Duisburg F.Versuch einer historisch-topographischen Beschreibung der Freien Stadt Danzig.Danzig 1809Od 910; Od 910 b 8°1324422875
Heyn (1913)Heyn F.Die Danziger Dachkonstruktionen.Danzig 1913Od 1503 4°str. 311324552889
Ilustrierter (1861)Illustrierter Führer durch Danzig und seine Umgebungen.Danzig 1861Od 931 8°; Od 931 a 8°.1324572886
Keyser (1925)Keyser E.Die Stadt Danzig.Stuttgart 1925Od 1172 8°1324592877
Kruszynski (1912)Kruszyński T.Stary Gdansk i historia jego sztuki.Kraków 1912II 3699; II 3889; II 31883; II 45150; III 23269)1324652876
Löschin (1828)Löschin G.Danzig und seine Umgebungen.Danzig 1828Od 915 a/ 8°1324742874
MEYER MEYER BernardDie evangelische Kirche zu Sankt Salvator in DanzigDanzig : 1916Od 15773 8°13242143080
Pawloski (1880)Pawloski J. N.Populäre Geschichte Danzig´s mit einem Anhange.Danzig 1880 . 1888Od 4538 8°; Od 4538b 8°1324852879
Puettner (1894)Puettner E.Danzig; ehemalige Freie Reichs und Hansestadt; jetzt Hauptstadt der Provinz Westpreussen.Danzig 1894Oa 201 2 8°1324872883
Quellen (1899)Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens H. 1 . 21.Danzig 1899Oc 537; Oc 5391324883183
Schür (1735)Schür J. L.Beknopte Beschryving van de Stadt Dantzig.Amsterdam 1735Od 4515 8°; Od 4515 a; b 8°str. 2881324942881
Synchronistische (1804)Synchronistische Geschichtstafel der Stadt Danzig.Danzig 1804Od 4523a 8°13241012887
ZEITSCHRIFT 44*Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins. Hf. 44.Danzig : [s.n.], 1880-1941Oc 633 8°13242133182
Zernecke (1843)Zernecke W. F.Neuester Wegweiser durch Danzig und dessen Umgegend.Danzig 1843.Od 922 8°; Od 922 b; c 8°13241132884

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Widok górnych partii kościoła od południowego zachoduNN1921fotografia13 x 17 cmAl II/135/13Fotografie, klisze132411394
Plan GdańskaD. Bushe1869 r.Plan von Danzig sekcja 1litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia132411514
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Bl 23.39litografia64x92 cmok. 1:1000B 552Kartografia132411516
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig Ark. XII 20litografia71x48 cm1:2500B 533Kartografia132411721
Plan GdańskaP. Willer[1687]Dantzig in Plano [...]miedz.50x59 cmok. 1:8500C I 35.10Kartografia132411513
Plan GdanskaM. Seutterok. 1740DANTISCUM[...]miedz. kolor.56x 48 cmok. 1:7000C I 36.9Kartografia132411512
Plan GdańskaD. Bushe1869 r.Situations Plan von Danzig sekcja 1rekopis kolorowy82x59 cm1:1000C III 610Kartografia132411515
Widok kościoła od strony kanału, w: R. Curicke, Der Stadt Dantzig historische Beschreibung, Amsterdam u. Dantzig 1687, po s. 338 rytownik nieznany, wg rysunku Petera Willera1687Petershagen St Salvatgrs Kirche akwaforta13 x 17 cmOd 4505, 20Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki132411659
Widok ogólny fasady zachodniej, z: Willi Drost, Kunstdenkmäler der Stadt Danzig, t. 3, Sankt Nikolai, St. Joseph, Königl. Kapelle, Hl. Leichnam, St. Salvator, Stuttgart 1956, il. 195.z zasobu Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburgprzed 1945St. Salvator Aussenansicht gegen Ostenreprodukcja fotografii 7,7x7 cmIII 55845Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki132411968
Widok wnętrza kościoła ku zachodowi, z: Willi Drost, Kunstdenkmäler der Stadt Danzig, t. 3, Sankt Nikolai, St. Joseph, Königl. Kapelle, Hl. Leichnam, St. Salvator, Stuttgart 1956, il. 196.z zasobu Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte – Bildarchiv Foto Marburgprzed 1945St. Salvator Inneres gegen Ostenreprodukcja fotografii 9,5x14 cmIII 55845Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki132411969
Wnętrze kościoła z widokiem na ołtarz głównyreprodukcja wg akwareli Paula Kolleckalata 20-te XX wiekuzur Erinnerung an die jӓhrige Wiederkehr des Einsegnunstages überreicht von der St. Salvator - Kirche zu Danzig den ---- 193 ---tech. poligraficznakompozycja 16,4 x 10,9 cmGr Rp 5091Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki132412254
Widok na elewację wieżową, z: Einsegnungsscheine Dazniger Kirchengemeinden mit Anuischten ..., Danzig und Umgebereprodukcja wg akwareli Paula Kolleckalata 20-te XX wiekuzur Erinnerung an die jӓhrige Wiederkehr des Einsegnunstages überreicht von der St. Salvator - Kirche zu Danzig den ---- 193 technika poligraficznakompozycja 6,2 x 4,5 cmGr Rp 5091 Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki132412255

Login:
Hasło: