Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długa 77 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 77 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowak. XV w., ok. 1630 r. lub ok. poł. XVII w., 1884 r., 1914–1915, 1950–53x133

opis karty obiektu: Kamienica z gotycką fasadą powstała prawdopodobnie w końcu XV w. W połowie XVI w. posesja stała się własnością municypalną. W źródłach z końca XVI w. kamienica występuje pod nazwą „Biały Konik”. Kamienica została ok. 1630 r. lub w połowie XVII w. nadbudowana w tym też czasie otrzymała barokowy szczyt. Posesja znajdowała się w 2. połowie XVII w. w posiadaniu rodzin Salomon i Engelke. W końcu XVIII w. i początkach XIX parcela należała do Johanna Carla von Kampen, zaś w latach 1811 – 1831 była najpierw własnością Alexandra Moreau, napoleońskiego komisarza a następnie jego spadkobierców. W 1884 r. kamienicę przebudowano, zmieniając fasadę. W XX w. w połączonych kamienicach mieścił się dom towarowy, co doprowadziło w latach 1914–1915 do przekształcenia fasady zgodnie z projektem Maxa Fliera. Kamienica uszkodzona w 1945 r., odbudowana w latach 1950–1953 według projektu Mariana Splisgardta i Zygmunta Wiśniewskiego.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s. 2133138812

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fasady kamienic 75-77 NN ok. 1913 fotografia 19,5 x 13 cm Al. IV/15/4 Fotografie, klisze1331057
Wnętrze kamienicy 75-80 (restauracja) NNok. 1925 pocztówka - druk 10 x 14 cm P1/ ul. Długa - 13 Fotografie, klisze1331058
Wnętrze kawiarni w domu towarowym Sternfelda mieszczącego się przy ul Długiej 75-80 NN ok. 1925 Erfrischerungsraum Kaufhaus Sternfeld, Danzig pocztówka - druk 14 x 9,2 cm P 1 - ul. Długa 13 Fotografie, klisze1331133
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia1331419
Plan GdańskaNN1927Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 39litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia1331420
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia1331421
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia1331422

Login:
Hasło: