Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Św. Ducha 76 (wg. dawnej numeracji) - kamienica; wg. numeracji współczesnej nr 119/121Gdańsk - Główne MiastoŚw.Ducha 76 ( Heiligen Geistgasse ) xarchitektura mieszkaniowak. XVI w, 1. poł. XVIII w., XVIII w.nr 549 z 14 IX 1972 r.158

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. Najstarsze zachowane do lat 30. XX w. relikty (strop) pochodziły z końca XVI w. i znajdowały się w oficynie. Przebudowana wraz z fasadą w 1. połowie XVIII w. Wnętrza przebudowywane w ciągu XVIII w. W latach 1795-1828 właścicielem domu był kupiec J. C. Grass a następnie rodzin Frantziusów i Nothwangerów. W latach 20. XX w. właścicielem K. Budrewicz a następnie spółka Budrewicz i Karpiński z Warszawy. W latach 1922-1926 mieściła się tu filia warszawskiego Banku Handlowego. W 1945 r. zniszczona, odbudowana w formach z końca XVII w. według projektu Stanisława Michela.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kilarski ( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 17088215861917
Habermann (1907)Habermann E.Die Beischlags-Treppenpfosten in Danzig. 1907Od 1567 4°.tabl. 115851916
Thum (1914)Thum F.Die konstruktive und künstlerische Entwicklung der Danziger Wohnhausgiebel.Berlin 1914Od 1505 4°; Od 1505a 4°ilustr. s. 501581021031

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fasady kamienic 75-83 R. T. Kuhn 1895 No. 114. Die Heiligegeistgasse 1895. Photogr. u. Verlag von R. Th. Kuhn. Danzig fotografia 25 x 19,5 cm Al IV/20/42 Fotografie, klisze1582145
Fasady kamienic 75-82 K. Nowaliński 1987 fotografia 30 x 24 cm Al III/160/124 Fotografie, klisze1582617
Widok fragmentu ulicy w strone Targu Drzewnego, na pierwszym planie kamienice 75-86 K. Nowaliński 1987 fotografia 30 x 24 cm Al III/160/125Fotografie, klisze1582625
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia1582065
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia1582066
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia1582068
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia1582067
Ulica Św. Ducha, na odwrociu druk tekstu w języku niemieckimAdolf Closs według rysunku Gustava Schoenleberaok. 1880Danzig 312. Danzig: Heiligengeistgasse.drzeworyt sztorcowy, kolorowany20,8 X 17,9 cmnr inw. 6271Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki1582173
Szczyt kamienicy Św. Ducha 76, [w:] F. Thum, Die konstruktive und Kuenstlerische Entwicklung der Danziger Wohnhausgiebel, Berlin 1914NNprzed 1914-reprodukcja fotografii7 X 5,2 cmOd 1505, 4°Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki1582183
Szczyt kamienicy nr 76 ujęty znad dachów pierzei południowej ul. Św. Ducha, w: Otto Kloeppel, Das Stadtbild von Danzig in den drei Jahrhunderten seiner grossen Geschichte, Danzig 1937, s. 247, il. 165.NNprzed 1937Abb. 165. Blick auf die Suedfront der Heiligen-Geist-Gasse - mit Johannis- und Katharinenkirche im Hintergrund.reprodukcja fotografii8,9 x 11,7 cmEc 2996a, 8oRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki1583186
Fasada i przedproże (fragment), [w:] Erich Volmar, Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherstellung. Ein Rechenschaftsbericht der Baudenkmalpflege, Verlag Danziger Verlags-Gesellschaft mbH.(Paul Rosenberg), Danzig 1940, fot. 48.nnprzed 1939Heilige-Geist-Gasse 77 vor - [...]reprodukcja fotografii17,6 x 8 cmOc 720, 4 / Gd 39Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki1582524
Fragment fasady kamienicy, z: E. Keyser, Danzig, Deutsche Kunstverlag Berlin, vierte Auflage 1942, s. 91Willi Birker, Deutscher Kunstverlag, Berlin (?)przed 1942 r.Buergerhaeuser in der Heiligengeistgasse 77-79reprodukcja fotografii16,5 x 12 cmII 36027Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki1582486

Login:
Hasło: