Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Św. Ducha 77 (wg. dawnej numeracji)- kamienica; wg. numeracji wspólczesnej nr 119/121Gdańsk - Główne MiastoŚw.Ducha 77 ( Heiligen Geitsgasse ) xarchitektura mieszkaniowa1573, k. XVIII w., 1939 548 z 14 09 1972 r.159

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. Przebudowana w 1573 r. w formach manierystycznych. W końcu XVIII wieku przebudowa wnętrz i elewacji. Powstała sień ze schodami o wycinanej deskowej balustradzie i dwoma trójkątnymi wykuszami mieszczącymi okna do antresoli. W księdze adresowej z 1817 r. pod tym numerem posesji odnotowany H. W. Warneck, kapitan. W latach 1824–1868 właścicielem domu był Gotthilf Löschin, historyk i dyrektor szkoły św. Jana. W latach 20. XX w. właścicielem Robert Lutringer z Łodzi. W 1939 r. architekt Erich Barnutz wykonał dla właścicielki domu Charlotte Blavier projekt zakładający przywrócenie pierwotnej formy fasady. Remont przeprowadzono przywracając wygląd fasady z 2. poł. XVI w. W 1945 r. zniszczona, odbudowana według projektu Stanisława Michela.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kilarski ( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 17088215961918
Thum (1914)Thum F.Die konstruktive und künstlerische Entwicklung der Danziger Wohnhausgiebel.Berlin 1914Od 1505 4°; Od 1505a 4°1591021030
Volmar (1940)Volmar E.Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherrstellung.Danzig 1940Oc 720 4°ilustr. s 48-491591031029
Volmar (1944)Volmar E.Das Danziger Bürgerhaus.Berlin 1944Ea 3485 8° 159104972

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fasady kamienic 75-83 R. T. Kuhn 1895 No. 114. Die Heiligegeistgasse 1895. Photogr. u. Verlag von R. Th. Kuhn. Danzig fotografia 25 x 19,5 cm Al IV/20/42 Fotografie, klisze1592146
Fasady kamienic nr 77 i 78 NN 1906 fotografia 24,5 x19 cm Al IV/9/12 Fotografie, klisze1591762
Fasady kamienic 75-82 K. Nowaliński 1987 fotografia 30 x 24 cmAl III/160/124 Fotografie, klisze1592618
Widok fragmentu ulicy w strone Targu Drzewnego, na pierwszym planie kamienice 75-86 K. Nowaliński 1987 fotografia 30 x 24 cm Al III/160/125 Fotografie, klisze1592626
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia1591985
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia1591986
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia1591988
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia1591987
Ulica Św. Ducha, na odwrociu druk tekstu w języku niemieckimAdolf Closs według rysunku Gustava Schoenleberaok. 1880Danzig 312. Danzig: Heiligengeistgasse.drzeworyt sztorcowy, kolorowany20,8 X 17,9 cmnr inw. 6271Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki1592172
Murowane przedproże kamienicy (fragment), [w:] Peter Oberg, Der Beischlag des deutschen Buergerhauses (Die Baukunst im Deutschen Osten, tom II), Danzig, Verlag von U. W. Kafemann, 1935, il. 1, s. 8 nlb.Kuhn R. Th., Danzig (?)fot. 1876 r.Abb. 1. Danzig, Heilige-Geist-Gasse um 1876. Blick zum Wassertor.reprodukcja fotografii16 x 11,7 cmEc 2996/2, 8Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki1592544
Fasada i przedproże kamienicy po remoncie (ok. 1939?), [w:] E. Volmar, Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherstellung, Danzig 1940, fot. 49NNok. 1939[...] und nach der Wiederherstellung.reprodukcja fotografii17,5 x 6,9 cmOc 720, 4° / Gd 39Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki1592187
Górna część fasady i dach kamienicy nr 77 ujęte znad dachów pierzei południowej ul. Św. Ducha, w: Otto Kloeppel, Das Stadtbild von Danzig in den drei Jahrhunderten seiner grossen Geschichte, Danzig 1937, s. 247, il. 165.NNprzed 1937Abb. 165. Blick auf die Suedfront der Heiligen-Geist-Gasse - mit Johannis- und Katharinenkirche im Hintergrund.reprodukcja fotografii8,9 x 11,7 cmEc 2996a, 8oRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki1593187
Fasada i przedproże kamienicy przed remontem (ok. 1939?), [w:] Erich Volmar, Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherstellung. Ein Rechenschaftsbericht der Baudenkmalpflege, Verlag Danziger Verlags-Gesellschaft mbH.(Paul Rosenberg), Danzig 1940, fot. 48.nnprzed 1939Heilige-Geist-Gasse 77 vor - [...]reprodukcja fotografii17,6 x 8 cmOc 720, 4 / Gd 39Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki1592521
Fasada Kamienicy, z: E. Keyser, Danzig, Deutsche Kunstverlag Berlin, vierte Auflage 1942, s. 91Willi Birker, Deitscher Kunstverlag, Berlin (?)przed 1942 r.Buergerhaeuser in der Heiligengeistgasse 77-79reprodukcja fotografii16,5 x 12 cmII 36027Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki1592487

Login:
Hasło: