Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długi Targ 4 - kamienica Gdańsk - Główne MiastoDługi Targ 4 (Langer Markt)xarchitektura mieszkaniowak. XV w., 1. poł. XVII w., XVIII w. /XIX w., 1879-1883, 1933, 1950-1954nr 1772 z 14 II 200616

opis karty obiektu: W końcu XV wieku wybudowano dwuosiową późnogotycką kamienicę znaną z obrazu Möllera. W 1 poł. XVII wieku została ona przebudowana w formach manierystycznych. Na przełomie XVIII i XIX wieku przebudowana. Następna przebudowa zmieniająca fasadę nastąpiła w latach 1879-1883. W 1933 roku przebudowana kolejny raz według projektu Paula Hofera. Po wojnie odbudowana w formach nawiązujących do XVII wieku.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
KONGRESSTADT (1927)Die Kongresstadt Danzig.Danzig [ 1927 ]Od 1057 8°ilustr.s 571638420
KUTRZEBA (1928)Kutrzeba S.Gdansk: przyszlosc i terazniejszosc.Lwów 1928II 12601667428
Volmar (1940)Volmar E.Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherrstellung.Danzig 1940Oc 720 4°16103195
Volmar (1944)Volmar E.Das Danziger Bürgerhaus.Berlin 1944Ea 3485 8° 16104196

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Kamienice nr 4-7 M. Murman II poł. XX - 1964 fotografia 10,5 x 14, 8 cm AL II/87/71Fotografie, klisze16502
Przedproża i dolne partie fasad kamienic nr 1-7 K. Nowaliński II poł. XX - 1987 fotografia 23 x 30 cm AL III/160/21Fotografie, klisze16506
Przedproża kamienic 1-7 K. Nowaliński II poł. XX - 1987 fotografia 24 x 30 cm AL III/160/18 Fotografie, klisze16515
Przedproża i dolne partie fasad kamienic nr 1-7 K. Nowaliński II poł. XX - 1987 fotografia 23 x 30 cm AL III/160/19Fotografie, klisze16522
Plan GdańskaBuhse D.1869 r Plan von Danzig. swkcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia16377
Plan GdańskaNN1927 rGelaendeplan der Freien Stadt Danzig. pl. 22 40 Speicherinsel.litografia92 x 64 cm1:1000B 552Kartografia16379
Plan Gdańska NN1927, 1929, 1935 rGelaendeplan der Freien Stadt Danzig. ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia16378
Plan GdańskaBuhse D.1869 rSituations Plan von Danzig. sekcja 6rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia16376
Długi Targ od wschodu, z wysokości ul. Kuśnierskiej, z: M. Deisch, 50 Prospecte von Dantzig, Dantzig 1765 Mattheus Deisch wg rysunku Friedricha Antona Augusta Lohrmanna 1765 Das Recht Städtsche Rath-Haus, nebst dem vördern Theil des langen Marckts Curia civitatis primariae ... , D 50akwaforta 27,8 x 48,5 cm Gr Al 4092 (50) Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki16129
Fragment fasady kamienicy Długi Targ 4 z Charkteristische Giebelbauten und Portale in Danzig, 1901(27)R. T. KuhnI poł. XX - 19013 Langemarkt 2reprodukcja25,6 x 18,7 cmGr.Rp. 5109 (Z. IV 1306)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki16135

Login:
Hasło: