Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długi Targ 1 - kamienica Gdańsk - Główne MiastoDługi Targ 1 ( Langer Markt ).xarchitektura mieszkaniowaXV w., 4 ćwierci XVI wieku, XIX w, 1950-1954x17

opis karty obiektu: Właściciele wymieniani w połowie XIV wieku i na początku XV. Z obrazu Möllera znany jest wygląd kamienicy wzniesionej w XV wieku; był to budynek czterokondygnacyjny z kolistymi przeźroczami w szczycie. W 4 ćwierci XVI wieku przebudowa o formach manierystycznych znana ze sztychu Dickmanna. W początkach XIX wieku przebudowa klasycystyczna a w roku 1882 następne przekształcenie według projektu Edmunda Richarda Krügera. Odbudowana w formach zbliżonych do jej wyglądu po przebudowie w początkach XIX wieku.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
KILARSKI( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 1708821761177
FÜHRER (1907)Führer durch Danzig und Umgegend.Danzig 1907Od 996 8°.1747181
GRIESEBACH (1908)Griesebach A.Danzig.Leipzig 1908Od 1004 8°; Od 1004 a 8°.1750176
KUTRZEBA (1928)Kutrzeba S.Gdansk: przyszlosc i terazniejszosc.Lwów 1928II 12601767424
Puettner (1894)Puettner E.Danzig; ehemalige Freie Reichs und Hansestadt; jetzt Hauptstadt der Provinz Westpreussen.Danzig 1894Oa 201 2 8°1787178
Quellen (1899)Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreussens H. 1 . 21.Danzig 1899Oc 537; Oc 539T.1 z.1-211788179
Volmar (1940)Volmar E.Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherrstellung.Danzig 1940Oc 720 4°17103180

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Przedproża i dolne partie fasad kamienic nr 1-7 K. NowalińskiII poł. XX - 1987fotografia23 x 30 cmAL III/160/21Fotografie, klisze17503
Przedproża kamienic 1-7K. NowalińskiII poł. XX - 1987fotografia24 x 30 cmAL III/160/18Fotografie, klisze17510
Przedproża i dolne partie fasad kamienic nr 1-7 K. Nowaliński II poł. XX - 1987 fotografia 23 x 30 cm AL III/160/19 Fotografie, klisze17519
Portal, przedproże i fragment fasadyK. NowalińskiII poł. XX - 1990fotografia30 x 24 cmAL III/177/21Fotografie, klisze17539
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia17362
Plan GdańskaNN1927, 1929 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig. Sekcja XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia17360
Plan Gdańska z zaznaczonymi domami w których wystąpiła epidemia cholery.A. Lievin1868 rPlan von Danzig enthaltend die Todesfaelle der Cholera-Epidemien von 1848, 1852, 1853,1855,1857,1859,1866litografia kolor.61,6 x 55,6 cmbrak, [ok. 1:4500]C I 39.2Kartografia17357
Plan GdańskaBuhse D.1869 rSituations Plan von Danzig. sekcja 6rękopis kolor. naklejony na drewnianą płytę.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia17361
Długi Targ od wschodu, z wysokości ul. Kuśnierskiej z: M. Deisch, 50 Prospecte von Dantzig, Dantzig 1765 Mattheus Deisch wg rysunku Friedricha Antona Augusta Lohrmanna 1765 Das Recht Städtsche Rath-Haus, nebst dem vördern Theil des langen Marckts Curia civitatis primariae ... , D 50akwaforta 27,8 x 48,5 cm Gr Al 4092 (50) Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki17126
Długa i Długi Targ od północy przy skrzyżowaniu z ul. ŁawnicząJohann Carl Schultz1864Eckhaus der Langgasse Verlag von Ernst & Korn in Berlin. J.C. Schultz fec. 18JCS64.akwaforta40,2 x 32,7 cmGr Al 4102 (III/5)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki17861
Fragmrnt fasady kamienicy Długi Targ 1 z Charkteristische Giebelbauten und Portale in Danzig, 1901(27)R. T. KuhnI poł. XX - 19013 Langemarkt 2reprodukcja25,6 x 18,7 cmGr.Rp. 5109 (Z. IV 1306)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki17134

Login:
Hasło: