Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Św. Ducha 114 (wg.dawnej numeracji) - kamienica; wg. numeracji współczesnej nr 45/47Gdańsk - Główne MiastoŚw.Ducha 114 ( Heiligen Geistgasse ) xarchitektura mieszkaniowa1761, 1900nr 538 z 14 IX 1972 r.174

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. Kamienica przebudowana w 1761 r. W 1784 r. zakupiona przez rodzinę Schopenhauerów, w 1788 r. urodził się tu Artur Schopenhauer. W 1797 r. najpewniej w posiadaniu kupca Salomona Hermanna Richtera. W księdze adresowej z 1817 r. pod tym numerem posesji odnotowany M. S. Baum, handlarz galanterią. W 1854 r. w posiadaniu kupca Mankiewicza. W 1900 r. przebudowana. W okresie międzywojennym własność kupca E. Kreffta. W 1945 r. zniszczona, odbudowana według projektu Zygmunta Wiśniewskiego, fasada rekonstruowana w formach z ok. 1780 r.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Puettner (1894)Puettner E.Danzig; ehemalige Freie Reichs und Hansestadt; jetzt Hauptstadt der Provinz Westpreussen.Danzig 1894Oa 201 2 8°17487960

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fasady kamienic 113-114NNok. 1900fotografia23 x 16 cmAl IV/15/41Fotografie, klisze1741771
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia1741937
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia1741938
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia1741940
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia1741939
Fasada kamienicy, z: H.B. Meyer, Danzig in 144 Bildern, Leer 1956, wyd. 6: 1975, il. nlb. 61.NNprzed 1940Heilige-Geist-Gasse 114, das Geburtshaus des bekannten Philosophen Arthur Schopenhauer.reprodukcja fotografii13,1 x 9,4 cmIII 154401 (Gd 30)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki1742500

Login:
Hasło: