Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długi Targ 5 - kamienica Gdańsk - Główne MiastoDługi Targ 5 (Langer Markt)xarchitektura mieszkaniowa2. poł. XV w., poł. XVII w., k. XVIII w., XIX w., 1933, 1950-1954nr 619 z 31 VII 197220

opis karty obiektu: W 2. połowie XV wieku wzniesiona została późnogotycka kamienica zwieńczona attyką, znana z obrazu Möllera. Około połowy XVII wieku przebudowana w formach barokowych, znana ze sztychów Deischa. W 2 połowie XVIII wieku własność Michaela Ludwika Rexina, starosty malborskiego. W końcu XVIII wieku przebudowa o formach rokokowych. W XIX wieku przekształcona a w 1933 roku przywrócona do form z końca wieku XVIII. Po wojnie odbudowana w formach nawiązujących do architektury barokowej.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
HABERMANN (1907)Habermann E.Die Beischlags-Treppenpfosten in Danzig. 1907Od 1567 4°.T.22051200
KUTRZEBA (1928)Kutrzeba S.Gdansk: przyszlosc i terazniejszosc.Lwów 1928II 12602067429
Volmar (1940)Volmar E.Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherrstellung.Danzig 1940Oc 720 4°20103197
Volmar (1944)Volmar E.Das Danziger Bürgerhaus.Berlin 1944Ea 3485 8° 20104198

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Kamienice nr 5-20 M. Murman II poł. XX - 1964 fotografia 18 x 24 cm AL. IV/62/2Fotografie, klisze20482
Kamienice nr 4-7 M. Murman II poł. XX - 1964 fotografia 10,5 x 14, 8 cm AL II/87/71 Fotografie, klisze20500
Kamienice nr 4-7 M. Murman II poł. XX - 1964 fotografia 10,5 x 14, 8 cm AL II/87/71 Fotografie, klisze20501
Przedproża i dolne partie fasad kamienic nr 1-7 K. Nowaliński II poł. XX - 1987 fotografia 23 x 30 cm AL III/160/21Fotografie, klisze20507
Przedproża kamienic 1-7 K. Nowaliński II poł. XX - 1987 fotografia 24 x 30 cm AL III/160/18 Fotografie, klisze20516
Przedproża i dolne partie fasad kamienic nr 1-7 K. Nowaliński II poł. XX - 1987 fotografia 23 x 30 cm AL III/160/19 Fotografie, klisze20517
Plan Gdańska Buhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia20383
Plan GdańskaNN1927 rGelaendeplan der Frein Stadt Danzig. pl. 22 40 Speicherinsellitografia92 x 64 cm1:1000B 552Kartografia20380
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig. ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia20381
Plan GdańskaBuhse D.1869 rSituations Plan von Danzig. sekcja 6rękopis kolor. naklejony na drewnianą płytę.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia20382
Długi Targ od wschodu, z wysokości ul. Kuśnierskiej, z: M. Deisch, 50 Prospecte von Dantzig, Dantzig 1765 Mattheus Deisch wg rysunku Friedricha Antona Augusta Lohrmanna 1765 Das Recht Städtsche Rath-Haus, nebst dem vördern Theil des langen Marckts Curia civitatis primariae ... , D 50akwaforta 27,8 x 48,5 cm Gr Al 4092 (50) Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki20130

Login:
Hasło: