Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długi Targ 11 - kamienica Gdańsk - Główne MiastoDługi Targ 11 ( Langer Markt ).xarchitektura mieszkaniowak. XV w., pocz. XVI w., ok. 1800 r., XIX w., 1934-1935, 1950-1954x26

opis karty obiektu: Właściciele wymieniani w 2 poł. XIV i na początku XV wieku. Z obrazu Möllera znany jest wygląd kamienicy wzniesionej w końcu XV wieku. Była to późnogotycka kamienica zwieńczona attyką. W połowie XVI wieku była własnością burmistrza Johanna Werdena a od 1629 roku ławnika i rajcy Salomona Giese. W początkach XVI wieku kamienica została przebudowana w formach manierystycznych. Około 1800 roku dokonano następnej przebudowy w formach klasycystycznych. W ostatniej ćwierci XIX wieku przekształcona. W latach 1934-1935 przebudowana według projektu Heinza Bahra. Po wojnie odbudowana w formach klasycystycznych.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. III, IV26138758
OBERG (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr.s.502682227
Volmar (1940)Volmar E.Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherrstellung.Danzig 1940Oc 720 4°26103228
Volmar (1944)Volmar E.Das Danziger Bürgerhaus.Berlin 1944Ea 3485 8° ilustr. s. 1126104229

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Kamienice nr 5-20 M. Murman II poł. XX - 1964 fotografia 18 x 24 cm AL. IV/62/2 Fotografie, klisze26480
Plan GdańskaNN1927 rGelaendeplan der Freien Stadt Danzig. pl. 22 40 Speicherinsellitografia92 x 64 cm1:1000B 552Kartografia26407
Plan GdańskaNn1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig. ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia26408
Plan GdańskaBuhse D.1869 r Situations Plan von Danzig. sekcja 6,10rękopis kolor. naklejony na planszę drewnianą.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia26409

Login:
Hasło: