Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długi Targ 14 - kamienica Gdańsk - Główne MiastoDługi Targ 14 ( Langer Markt ).xarchitektura mieszkaniowaXV w., k. XVIII w., 1872 r., 1923 r., 1950-1954x29

opis karty obiektu: Forma kamienicy późnogotyckiej trudna do ustalenia ze względu na rozbieżności w przekazach Möllera i Dickmanna. W końcu XVIII wieku przebudowana w formach barokowych. W 1872 roku przebudowana z nadbudowa piętra. W 1923 roku przebudowa przywracająca formę nawiązującą do barokowej. Po wojnie odbudowana w formach nawiązujących do baroku.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
KILARSKI( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 1708822961251
HABERMANN (1907)Habermann E.Die Beischlags-Treppenpfosten in Danzig. 1907Od 1567 4°.T.22951250
KONGRESSTADT (1927)Die Kongresstadt Danzig.Danzig [ 1927 ]Od 1057 8°2938249
OBERG (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr.s.632982252
Volmar (1944)Volmar E.Das Danziger Bürgerhaus.Berlin 1944Ea 3485 8° 29104253
Wer Kent [1928]Wer kennt Danzig?Stettin [1928]11 in Od 90 4°, Od 1068˛ 8°ilustr.s.7029106254

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Kamienice nr 5-20 M. Murman II poł. XX - 1964 fotografia 18 x 24 cm AL. IV/62/2 Fotografie, klisze29476
Kamienice nr 14-20 E.Pepliński II poł. XX - 1964 fotografia 18 x 24 cm AL IV/62/1Fotografie, klisze29494
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig. sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia29425
Plan GdańskaNN1927 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig. pl. 22 40 Speicherinsellitografia92 x 64 cm1:1000B 552Kartografia29422
Plan GdańskaNN1927,1929,1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig. ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia29423
Plan GdańskaNN[ok. 1893 r]Neuester Situations - Plan von Danzig.litografia kolor.53 x 43,3 cmpodz. liniowa, [ok. !:6000]C I 39.9, Ci 39.10Kartografia29421
Plan GdańskaBuhse D.1869 rSituations Plan von Danzig.sekcja 10rękopis kolor. naklejony na planszę drewnianą.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia29424
Fragment fasady kamienicy Długi Targ 14 z Charkteristische Giebelbauten und Portale in Danzig, 1901(28)R. T. KuhnI poł. XX - 190116 Langemarkt 15reprodukcja25,6 x 17,3 cmGr.Rp. 5109 (Z. IV 1306)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki29141
budynek Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku, z: E. Schumann, Geschichte der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig 1743-1892, [w:] Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig N.F. Bd. 8, H. 2, Danzig 1893 nieznanyprzed 1860Taf. VIII. das Haus der Gesellschaft vor dem Jahre 1860 reprodukcja fotografii17,7 x 12,6 cmSa 2698, 8° Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki299121

Login:
Hasło: