Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Grobla I 6 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoGrobla I nr 5/7 ( 1. Damm 6)xarchitektura mieszkaniowa2. poł. XVIII w., 1925-292

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. Od 1777 r. posesja była własnością Carla Bentzmann, który nabył ją w drodze licytacji. Kamienica została przebudowana w 2. poł. XVIII w. W 1807 r. działka przeszła w posiadanie Friedricha Augusta Coetrenta. W 1808 r. i w 1817 r. nieruchomość należała do F.A. Saro, kupca. W 1854 r. była w posiadaniu szewca Bethmanna. Nieruchomość była w 1878 r. własnością wdowy Zech. W 1885 r. powstał projekt budowy piekarni z piecem piekarniczym. W 1900 r. posesja była własnością piekarza L. Koppelwisera. Projekt przebudowy elewacji w stylu klasycystycznym oraz kolejna przebudowy piekarni pochodzi z 1907 r. i wykonany został przez mistrza budowlanego Edmunda Kirste, jednak nie został on zapewne zrealizowany. W kolejnym roku wykony został inny projekt obejmujący jedynie modernizację piekarni. Posesja znajdowała się w posiadaniu nowej właścicielki o nazwisku Emma. W 1925 r. nieznacznie przebudowano fasadę kamienicy. W 1927 r. i 1939 r. posesja należała do piekarza Schwarza. Zabudowa działki zniszczona została w 1945 r. Pierzeję ulicy odbudowano ale zmieniono układ działek i liczbę kamienic.
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Widok ogólnyw kierunku kościoła NMP ulicy Grobla I i ulicy Kramarskiej NN ok. 1890 fotografia 13 x 18 cm Al II/133/56 Fotografie, klisze2923066
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia2922712
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia2922713
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia2922715
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia2922714
Fasada kamienicy, w: R. Reimesch, Danzig in zehn Kreidezeichnungen von..., Danzig 1927, tabl. 3Reimesch Ragimund1927sygn.: "1927" i "REIMESCH", poniżej reprodukcji: Danzig/ Erster Damm mit Marienkirche, Ragimund Reimeschreprodukcja rysunku24,8 x 18,1 cmGr. Rp. 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki2923171

Login:
Hasło: