Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Grobla I 7 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoGrobla I nr 5/7 ( 1. Damm 7)xarchitektura mieszkaniowaok. 1760, 1890, 1891-293

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. Kamienica przebudowana ok. 1760 r. w stylu późnego baroku. Od 1783 r. posesja należała do Carla Friedricha Hohenfeldta, zakupił ja podczas licytacji. W 1817 r. nieruchomość nadal była w rękach rodziny, właścicielem domu był kupiec i handlarz mydła C. Hohnfeldta. W 1854 r. kamienica w posiadaniu właściciela znanej wytwórni mydła Eduarda Augusta Gamma, wytwórnia istniała od 1825 r., działała nadal jeszcze w okresie WMG. Nieruchomość była w 1878 r. własnością wdowy Gamm. W 1890 r. powstał projekt przekształcenia fasady zakładający nadanie jej historycznego kostiumu. W 1891 r. przebudowana została oficyna boczna, nadbudowano ją w konstrukcji szkieletowej. W 1900 r. posesja była własnością restauratora Hinze. W 1918 r. działka należała do wdowy Scheer. W 1927 r. i 1939 r. właścicielem był kupiec Ewald Peting. Zabudowa działki zniszczona została w 1945 r. Pierzeję ulicy odbudowano ale zmieniono układ działek i liczbę kamienic. Projekt odbudowy nawiązujący do form barokowych wykonał Tadeusz Lepczyk, projekt kamieniarki (1961 r.) Zdzisław Bara. Drzwi i nadświetle w stylu rokokowym wykonał Kazimierz Orlof.
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Widok ogólnyw kierunku kościoła NMP ulicy Grobla I i ulicy Kramarskiej NN ok. 1890 fotografia 13 x 18 cm Al II/133/56 Fotografie, klisze2933062
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia2932716
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia2932717
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia2932719
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia2932718
Fasada kamienicy, w: R. Reimesch, Danzig in zehn Kreidezeichnungen von..., Danzig 1927, tabl. 3.Reimesch Ragimund1927sygn.: "1927" i "REIMESCH", poniżej reprodukcji: Danzig/ Erster Damm mit Marienkirche, Ragimund Reimeschreprodukcja rysunku24,8 x 18,1 cmGr. Rp. 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki2933172

Login:
Hasło: