Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Grobla I 10 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoGrobla I nr 8/11 ( 1. Damm 10)xarchitektura mieszkaniowa1873 -296

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. W 1783 r. posesja należała do Gottlieba Lammersa. W 1797 r. właścicielem był Johann Christian Gottlieb Mahling. Nieruchomość była w 1808 r. i w 1817 r. w posiadaniu J.C. Mahlinga, szewca. W 1854 r. własność kupca J. W. Cohna. W 1873 r. przebudowane zostało przyziemie kamienicy – umieszczono wówczas nowe okna wystawowe. Nieruchomość była w 1878 r. własnością handlarza koni Fürstenberga. W 1900 r. właścicielem posesji był szewc Minuth. W 1918 r. posesja należała do właściciela ziemskiego Schultza. W 1927 r. posesja znajdowała się w rękach kupca B. Prevatinera a w 1939 r. właściciela drogerii Karla Rocha. Zabudowa działki zniszczona została w 1945 r. Pierzeję ulicy odbudowano ale zmieniono układ działek i ilość kamienic.
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Widok ogólnyw kierunku kościoła NMP ulicy Grobla I i ulicy Kramarskiej 6 NN ok. 1890 fotografia 13 x 18 cm Al II/133/5Fotografie, klisze2963055
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan pl.22.40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia2962673
Plan GdańskaBushe D.1869 r.Situations Plan von Danzig sekcja 10rękopis kolorowy82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia2962674
Fasada kamienicy nr 10, w: R. Reimesch, Danzig in zehn Kreidezeichnungen von..., Danzig 1927, tabl. 3.Reimesch Ragimund1927sygn.: "1927" i "REIMESCH", poniżej reprodukcji: Danzig/ Erster Damm mit Marienkirche, Ragimund Reimeschreprodukcja rysunku24,8 x 18,1 cmGr. Rp. 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki2963175

Login:
Hasło: