Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Grobla I 17 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoGrobla I nr 13 ( 1. Damm 17)xarchitektura mieszkaniowa2. poł. XVIII w.-303

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. Kamienica została przebudowana w 2. poł. XVIII w. W 1784 r. właścicielem posesji został Martin Myrsch, od 1801 r. posesja należała do Davida Conrada Dillera. Posesja należała w 1808 r. nadal do stolarza Dillera. Od 1812 r. właścicielem był Philipp Landsberg, posesję nabył w drodze licytacji. W 1817 r. kamienicę zamieszkiwał nadal szewc P. Landsberg. W 1854 r. i w 1878 r. właścicielem był kupiec Sternfeldt. W 1900 r. oraz w 1918 r. posesja była w posiadaniu ogrodnika Frömerta. W 1927 r. nadal należała do rodziny ogrodników, właścicielem był Johannes Frömerta. W 1939 r. posesja była własnością kupca Jobsta Frömerta. Zabudowa działki zniszczona została w 1945 r. Kamienicę odbudowano w uproszczonej formie na nowym miejscu po cofnięciu całej pierzei ulicy.
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
brak danychFotografie, klisze3033125
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan pl.22.40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia3032688
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia3033034
Plan GdańskaBushe D.1869 r.Situations Plan von Danzig sekcja 10rękopis kolorowy82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia3032689
Fasada (fragment), w: R. Reimesch, Danzig in zehn Kreidezeichnungen von..., Danzig 1927, tabl. 3.Reimesch Ragimund1927sygn.: "1927" i "REIMESCH", poniżej reprodukcji: Danzig/ Erster Damm mit Marienkirche, Ragimund Reimeschreprodukcja rysunku24,8 x 18,1 cmGr. Rp. 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki3033182

Login:
Hasło: