Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długi Targ 17 - kamienica Gdańsk - Główne MiastoDługi Targ 17 ( Langer Markt ).xarchitektura mieszkaniowak. XV w., pocz. XVIII w., k. XIX w., pocz. XX w., 1950-1954nr 623 z 31 VII 197232

opis karty obiektu: W końcu XV wieku budowa kamienicy późnogotyckiej znanej z obrazu Möllera. W 2. poł. XV wieku stanowiła własność burmistrza Mathiasa Zimmermanna. W początkach XVIII wieku przebudowana w formach barokowych. Od połowy XVIII do początków XIX własność rodziny Uphagenów. Przebudowywana w końcu XIX i na początku XX wieku. Odbudowana po wojnie w formach barokowych.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
KILARSKI( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 1708823261268
DANZIG (1908)Danzig und seine Bauten.Berlin 1908Od 1496 a 4°; Od 1496 b 4°3220266
FÜHRER (1907)Führer durch Danzig und Umgegend.Danzig 1907Od 996 8°.3247267
OBERG (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°3282269

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Kamienice nr 5-20 M. Murman II poł. XX - 1964 fotografia 18 x 24 cmAL. IV/62/2 Fotografie, klisze32473
Kamienice nr 14-20 E.Pepliński II poł. XX - 1964 fotografia 18 x 24 cm AL IV/62/1 Fotografie, klisze32491
Plan Gdańska Buhse D.1869 rPlan von Danzig. sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Fotografie, klisze32534
Plan GdańskaNN1927 rGelaendeplan der Freien Stadt Danzig. pl. 20 40 litografia92 x 64 cm1:1000B 552Kartografia32531
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig. ark. Xi 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia32532
Plan GdańskaBuhse D.1869 rSituations Plan von Danzig. sekcja 10rękopis kolor. naklejony na płytę drewnianą82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia32533
Fragment fasady kamienicy Długi Targ 17 z Charkteristische Giebelbauten und Portale in Danzig, 1901(28)R. T. KuhnI poł. XX - 190116 Langemarkt 15reprodukcja25,6 x 17,3 cmGr.Rp. 5109 (Z. IV 1306)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki32139
Fragmrnt fasady kamienicy Długi Targ 17 z Charkteristische Giebelbauten und Portale in Danzig, 1901(28)R. T. KuhnI poł. XX - 190116 Langemarkt 15reprodukcja25,6 x 17,3 cmGr.Rp. 5109 (Z. IV 1306)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki32140

Login:
Hasło: