Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Grobla I og.Gdańsk - Główne MiastoGrobla I og. (Damm I)xarchitektura mieszkaniowax-335

opis karty obiektu: Ciąg ulic Grobla położony był na grobli przebiegającej przez bagnisty teren, który zalewany był przez Motławę. Stanowił on główną drogę prowadzącą od kościoła Najświętszej Marii Panny w kierunku Starego Miasta i dalej do zamku krzyżackiego. Teren ten należał do klasztoru dominikanów, a od ok. połowy XIV w. włączony został do Głównego Miasta. Pierwszy raz odnotowany w 1351 r. Odrębne nazwy poszczególnych odcinków ulicy Grobla – I, II, III i IV zaczęto stosować od początku XV w. Ulicę Grobla II nazywano „der andere Damm”. W 1873 r. poza nielicznymi usunięte zostały z całego ciągu ulic Grobla drewniane przybudówki i przedproża, zbudowano chodniki a ulicy starano się nadać wielkomiejski i handlowy wygląd. Zabudowa ciągu ulic została zniszczona w 1945 r., odbudowana w 1959–1960 r. Początkowy odcinek ul. Grobla I został ukształtowany w inny sposób niż do 1945 r. – cofnięto fragment pierzei wschodniej, żeby odsłonić widok na fasadę Kaplicy Królewskiej i elewację boczną kościoła NMP. Autorami projektu urbanistycznego byli Stanisław Bobiński i Kazimierz Orłowski. W czasie odbudowy zrezygnowano z zabudowy zachodniej pierzei ul. Grobla II, w tym kwartale zabudowy powstał skwer z założeniem zielonym.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
DANZIGER STADTBILD (1929)Das Danziger Stadtbild.Berlin 192914 in Od 73/3 2°ilustr. s. 3, 12, 25335331101
DUISBURG (1809)Duisburg F.Versuch einer historisch-topographischen Beschreibung der Freien Stadt Danzig.Danzig 1809Od 910; Od 910 b 8°335421208

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Widok z wieży kościoła NMP w kierunku północno zachodnim K. Nowaliński 1980 fotografia 18 x 23 cm Al III/147/9 Fotografie, klisze3353165
Widok ogólny w kierunku kościoła NMP ulicy Grobla I i Grobla II oraz ulicy Kramarskiej NN ok. 1890 fotografia 13 x 18 cm Al II/133/56 Fotografie, klisze3352947
Widok z wieży kościoła NMP w kierunku północno zachodnim na pierwszym planie fragment pierzei północnej ul. Grobla i A. Stachurski1986 pocztówka - druk kolor.14,7 x 10,5 cmP-1 - widoki ogólne - 57Fotografie, klisze3353183
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia3353041
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia3353042
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia3353044
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia3353043
Widok ogólny obu pierzei, w: R. Reimesch, Danzig in zehn Kreidezeichnungen von..., Danzig 1927, tabl. 3.Reimesch Ragimund1927sygn.: "1927" i "REIMESCH", poniżej reprodukcji: Danzig/ Erster Damm mit Marienkirche, Ragimund Reimeschreprodukcja rysunku24,8 x18,1 cmGr. Rp. 5100Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki3353170

Login:
Hasło: