Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Piwna 10 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoPiwna 10 (Jopengasse 10, do 1854 r. – 565)xarchitektura mieszkaniowaok. 1580, 2. poł. XIX w., 1934, l. 50. XX w.x381

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie posesji brak danych. Kamienica zbudowana ok. 1580 r. w stylu niderlandzkiego manieryzmu, trójkondygnacyjna, fasada trójosiowa. W 1793 r. nieruchomość była własnością ławnika Johanna Heinricha Schmidta. W 1808 r. nadal jest on właścicielem posesji. W 1839 r. jako właściciel notowany emerytowany ławnik J.H. Schmidt. Od 1840 r. należała do radcy szkolnego Friedricha Höpfnera. W 1854 r. nieruchomość w rękach wdowy po radcy szkolnym Höpfnerze. W 1868 r. nadbudowa kamienicy. W 1881 r. przebudowa przyziemia na cele handlowe, w tym czasie usunięto przedproże. W 1893 r. nad podwórzem zbudowano szklany dach, w tym tez czasie przekształcono boczna oficynę. W 1907 r. posesja nr 9 i 10 w posiadaniu wdowy Weykopf. Od 1918 r. nieruchomość, podobnie jak sąsiednia nr 9, była własnością wytwórcy organów Otto Heinrichsdorffa. Rewaloryzacja fasady kamienicy w 1934 r., zapewne według projektu arch. Georga Münetra. W 1939 r. należała do gauleitera Alberta Forstera, a od 1941 w posiadaniu miasta. Zniszczona w 1945 r., odbudowana w latach 50. XX w. według projektu Seweryna Klimkiewicza.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kilarski ( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 170882381611256
Danzig im Reich (1939)Danzig im Reich.Berlin 1939Od 3973 8°3811141293
Hansestadt (1942)Hansestadt Danzig.Danzig 1942Od 1109 8°.ilustr. s. 38381531304
Oberg (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°381821305
Thum (1914)Thum F.Die konstruktive und künstlerische Entwicklung der Danziger Wohnhausgiebel.Berlin 1914Od 1505 4°; Od 1505a 4°3811021306
Volmar (1944)Volmar E.Das Danziger Bürgerhaus.Berlin 1944Ea 3485 8° ilustr. s. 153811041307

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
BRAK DANYCHFotografie, klisze3814320
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia3813598
Plan GdańskaNN1927Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 39litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia3813599
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia3813600
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia3813601
fasada kamienicy, stan przed konserwacją, za: Die Wiederherstellung des alten Stadtbildnes von Danzig seit der nationalen Erhebung, I. Die Arbeiten des Jahres 1934, il. 13Otto Kloeper1934Jopengasse 10-9 Alter Zustandreprodukcja fotografii10,5x5cmGd 113, Ec 2996/1Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki3814267
Fasada, za Erich Keyser, Danzig, s. 93Erich Keyser1942reprodukcja fotografii16 x 11 cmGd-36 II 36027Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki3814036
fasada kamienicy, stan po konserwacji, za: Die Wiederherstellung des alten Stadtbildnes von Danzig seit der nationalen Erhebung, I. Die Arbeiten des Jahres 1934, il. 13Otto Kloeper1943Jopengasse 10-9 Neuer Zustandreprodukcja fotografii10,5x5cmGd 113, Ec 2996/1Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki3814269

Login:
Hasło: