Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Piwna 12 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoPiwna 12 (Jopengasse 12, do 1854 r. – 567)xarchitektura mieszkaniowaok. 1770, 1907, l. 50. XX w.28 XII 1972 r. nr 742383

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie parceli brak danych. Posesja przejściowa obejmowała działkę przy ul. Lektykarskiej nr 2, od strony której znajdował się przejazd do budynków gospodarczych. Ok. 1770 r. zbudowan została rokokowa kamienica. Od 1784 r. nieruchomość znajdowała się w rękach kupca Johanna Beniamina Elstopff, a następnie wdowa Elstopff. W 1804 r. jako właściciel wymieniany Michael Ferdinand Sell. W 1808 r. odnotowano Daniela Gottfrieda Zernecke. Później Friedrich Ferdinand Köchne. W 1829 r. właścicielem Saul Joachim Joel. W 1854 r. nadal w rękach rodziny, w posiadaniu kupca Joela. W 1859 r. nieruchomość zakupił kupiec Adolf Meyer, pozostała ona w jego posiadaniu także w latach 60. XIX w. W 1875 r. wymieniono kupca Eduarda Rothenburga, następnie wśród właścicieli kupiec Eduard Leiske, Rose Henriette Barth. W końcu XIX w. właściciel wytwórni mebli Ernst Gustav Olschewski. Na przełomie wieków zlikwidowano przedproże. W 1907 r. nastąpiła przebudowa przyziemia kamienicy, rokokowy portal przesunięty do skrajnej osi, w tym miejscu witryna sklepowa. Kolejnym właściciel był piekarz Albert Schubert, a później jego spadkobiercy. W 1927 r. właścicielem posesji Erich Schubert i dr Görke. W 1940 r. nieruchomość przejęta przez gauleitera Alberta Forstera, od 1941 r. własność miasta. Zabudowa posesji zniszczona w 1945 r., kamienica odbudowana w latach 50. XX w. według stanu z ok. 1770 r.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kilarski ( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 170882383611259
Danzig (1908)Danzig und seine Bauten.Berlin 1908Od 1496 a 4°; Od 1496 b 4°383201260
Hansestadt (1942)Hansestadt Danzig.Danzig 1942Od 1109 8°.ilustr. s. 38383531310
Volmar (1944)Volmar E.Das Danziger Bürgerhaus.Berlin 1944Ea 3485 8° ilustr. s. 153831041311

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fragment fasady, przedproże i portalNNok. 1870fotografia18 x 16 cmAl IV/4 10Fotografie, klisze3833498
Fragment fasady, przedproże i portalNNok. 1900fotografia13 x 18 cmAl II 133/36Fotografie, klisze3833499
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia3833626
Plan GdańskaNN1927Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 39litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia3833627
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia3833628
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia3833629
Fasada, za Erich Keyser, Danzig, s. 93Erich Keyser1942reprodukcja fotografii16 x 11 cmGd-36 II 36027Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki3834038

Login:
Hasło: