Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długi Targ 29- kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługi Targ 29 ( Langer Markt ).nnarchitektura mieszkaniowaXVI w., 2. poł. XVIII w., 1888, 1950-1954nr 533 z 24 VI 19714

opis karty obiektu: W drugiej połowie XVIII wieku manierystyczna kamienica przebudowana została w formach rokokowych. W 1888 roku przebudowana. Po wojnie odbudowana w formach rokokowych.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
DANZIG (1908)Danzig und seine Bauten.Berlin 1908Od 1496 a 4°; Od 1496 b 4°420292
GRIESEBACH (1908)Griesebach A.Danzig.Leipzig 1908Od 1004 8°; Od 1004 a 8°.ilustr.tabl.14450109
Volmar (1944)Volmar E.Das Danziger Bürgerhaus.Berlin 1944Ea 3485 8° 4104291

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Kamienice nr 29-31, w głębi widok szczytu Domu Anielskiego przy ul. Chlebnickiej NNI poł. XX - 1915 ok. Häuser am Langenmarktdruk - pocztówka 14 x 9 cm P 1 - Długi Targ - 35 Fotografie, klisze4257
Górne partie fasad kamienic 29-25NNII poł. XIX - 1870 ok.brakfotografia17 x 21 cmAL IV/4/8Fotografie, klisze423
Fasada Złotej Kamienicy i sąsiednich kamienic 40 i 42H. RückwardtII poł. XIX - 1889brakfotografia33 x 26 cm AL. IV /23/9Fotografie, klisze424
Fragment ściany północnej ulicy Długi Targ w stronę Zielonej Bramy, kamienice 41-25 M. Murman II poł. XX - 1969 ok. brak pocztówka - fotografia 14,7 x 10,3 cm P-1-Długi Targ -32 Fotografie, klisze4196
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia4723
Plan GdańskaNN1927 rGelaendeplan der Freien Stadt Danzig. pl. 20 40litografia92 x 64 cm1:1000B 552Kartografia4724
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 rGelaendeplan der Freien Stadt Danzig. ark. Xi 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia4725
Plan Gdańska Buhse D.1869 r Situations Plan von Danzig. sekcja 10rękopis kolor. naklejony na planszę drewnianą82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia4722
Górna część fasady kamienicy Długi Targ 29 z Charkteristische Giebelbauten und Portale in Danzig, 1901(31)R. T. KuhnI poł. XX - 1901Langemarkt 29. 28.reprodukcja11,6 x 7,3 cmGr.Rp. 5109 (Z. IV 1306)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4146

Login:
Hasło: