Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Piwna 37 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoPiwna 37 (Jopengasse 37, do 1854 r. – 637)xarchitektura mieszkaniowa1770 r., l. 50. XX w.x408

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie posesji brak danych. W 1770 r. zbudowano czterokondygnacyjną kamienicę z czteroosiową fasadą. W 1808 r. nieruchomość znajdowała się w posiadaniu Kamlarii (Stadt-Kämmerey). W 1817 r. mieszkańcem kamienicy był aptekarz F.D. Lichtenberg. Posesja w 1854 r. była własnością gminy miejskiej a w budynku mieściła się szkoła elementarna (evangelische Knabenschule oraz katholische Knaben und Mädchenschle), funkcja szkolna była utrzymana również w latach 60. XIX w. W 1907 r. nieruchomość nadal należała do gminy Gdańsk a kamienicy mieściły się biura magistratu. W okresie Wolnego Miasta Gdańska nieruchomość nadal była własnością gminy miejskiej, mieścił się Urząd ds. ćwiczeń fizycznych (Amt für Leibesübungen), Miejski oddział ds. rolnictwa i leśnictwa (Städtische Geschäftsstelle für Landwirtschaft und Forst) oraz Państwowy Urząd Katastralny (Staatliches Katasteramt). W okresie hitlerowskim mieściły się tu urzędy oraz NSDAP. Zabudowa posesji została zniszczona w 1945 r., fasada kamienicy częściowo zachowana. Kamienica odbudowana w latach 50. XX w., według projektu Izabelli Strumiłło-Wójcik z zachowaniem fasady i odtworzeniem szczytu.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kilarski ( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 170882408611324
BerichtBericht der Sparkasse der Stadt Danzig.Danzig 1937Od 9896 4°ilustr. s. 24081331495
Danzig (1908)Danzig und seine Bauten.Berlin 1908Od 1496 a 4°; Od 1496 b 4°408201322
Danzig (1924)Danzig. ( Fischer ).Berlin 1924III 3775; III 5910; III 249859; Od 1050 a 4° Od 1050 4°ilustr. s 221408221323
F?hrer [1904]F?hrer durch Danzig und Umgebung.Leipzig [1904]Od 974 10a 8?°408451330
Heyn (1913)Heyn F.Die Danziger Dachkonstruktionen.Danzig 1913Od 1503 4°ilustr. s. 11408551331
Wer Kent [1928]Wer kennt Danzig?Stettin [1928]11 in Od 90 4°, Od 1068˛ 8°ilustr. s. 664081061325

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
BRAK DANYCHFotografie, klisze4084337
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia4083854
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia4083855
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia4083857
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia4083856
konstrukcja więźby dachowej kamienicy, za: Die Danziger Dachkonstruktionen, 1913, tabl. 2, il. 10Fritz Heyn1913Jopengasse 37rysunek inwentaryzacyjny (reprodukcja)7,2x7,5cmOd 1503 4oRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4084242

Login:
Hasło: