Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Piwna 38 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoPiwna 38 (Jopengasse 38, do 1854 r. – 638)xarchitektura mieszkaniowa1596, 1765 r., l. 50. XX w.x409

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie posesji brak danych. W 1765 r. przebudowa dwuosiowej fasady z zachowaniem portalu z 1596 r. (przypisywany Willemowi van der Meer Starszemu). Kamienica czterokondygnacyjna. W 1808 r. nieruchomość znajdowała się w rękach pastora Hauscha. W 1817 r. handlarz korzenny J.W. Weigold zamieszkiwał nieruchomość. W 1839 r. jako właściciel wymieniany był W.M. Roffts. Posesja w 1854 r. była własnością kupca Matthiasa. W 1867 r. w posiadaniu producenta parasoli Matthiasa. W 1907 r. nieruchomość należała do gminy Gdańsk, pozostawała niezamieszkała. W okresie Wolnego Miasta Gdańska nieruchomość nadal była własnością gminy miejskiej, mieścił się Urząd ds. ćwiczeń fizycznych (Amt für Leibesübungen), Miejski oddział ds. rolnictwa i leśnictwa (Städtische Geschäftsstelle für Landwirtschaft und Forst) oraz Państwowy Urząd Katastralny (Staatliches Katasteramt). W okresie hitlerowskim mieściły się tu urzędy oraz NSDAP. Zabudowa posesji została zniszczona w 1945 r., fasada kamienicy zachowana w partii przyziemia. Kamienica odbudowana w latach 50. XX w., według projektu Izabelli Strumiłło-Wójcik z zachowaniem zachowanych fragmentów fasady i portalem.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kilarski ( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 170882409611329
BerichtBericht der Sparkasse der Stadt Danzig.Danzig 1937Od 9896 4°ilustr. s. 24091331496
Danzig (1908)Danzig und seine Bauten.Berlin 1908Od 1496 a 4°; Od 1496 b 4°409201328
Danzig (1924)Danzig. ( Fischer ).Berlin 1924III 3775; III 5910; III 249859; Od 1050 a 4° Od 1050 4°ilustr. s. 221409221327
Wer Kent [1928]Wer kennt Danzig?Stettin [1928]11 in Od 90 4°, Od 1068˛ 8°ilustr. s. 664091061326

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
BRAK DANYCHFotografie, klisze4094338
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia4093858
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia4093859
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia4093861
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia4093860
brak danychRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4094308

Login:
Hasło: