Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Piwna 50 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoPiwna 50 (Jopengasse 50, do 1854 r. – 729)xarchitektura mieszkaniowaok. 1620, 2. poł. XVII w., l. 50. XX w.x421

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie posesji brak danych. Ok. 1620 r. na posesji znajdowała się kamienica z fasadą zwieńczoną manierystycznym szczytem. W drugiej połowie XVIII w. ustawiono przedproże z płytami kamiennymi dekorowanymi przedstawieniami personifikacji sztuk wyzwolonych. W 1808 r. nieruchomość w rękach Jacoba Theodora Michaelisa. W 1817 r. działał kantor handlowy M.T. von Unkum & Stobbe. W tym czasie nieruchomość należała do kupca Petera Friedricha Stobbe. W 1839 r. jako właściciel notowany radca sądowy i archiwariusz Zernecke. Posesja w 1854 r. była własnością krawca Klentza. W 1885 r. własność rodziny Gehrke, w 1907 r. nadal w rękach tej rodziny. W okresie Wolnego Miasta Gdańska parcela między innymi należała do rewizora Theodora Gehrke (1927 r. i nadal w 1936 r.). Zabudowa posesji została zniszczona w 1945 r. Kamienica odbudowana w latach 50. XX w. według projektu Stanisława Michela, jako trójosiowa, trzykondygnacyjna kamienica z nowym portalem wzorowanym na portalach z ul. Piwnej 52 i Chlebnickiej 29.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
KILARSKI( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 170882421611357
KLOEPPELKloeppel O.Die Marienkirche in Danzig und Das Hüttengeheimnis vom Gerechten Steinmetzengrund... {w:] Die Baukunst im Deutschen Osten t. III.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s. 114211581499
OBERG (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s. 53421821356

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Przedproże i portalKarol Nowaliński 1987fotografia 30 x 24 cm Al III/160/80 Fotografie, klisze4213553
PortalKarol Nowaliński1990fotografia 30 x 24 cm Al III/177/10Fotografie, klisze4213554
Widok ściany północnej, kamienice 64-46, w głębi wieża kościoła NPM R. T. Kuhn ok. 1885 Wyciskana owalna pieczątka: R. Th. Kuhn Danzig fotografia 24,5 x 17,2 cm Al IV/20/39 Fotografie, klisze4213695
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia4213906
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia4213907
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia4213909
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia4213908
Płyta przedproża, z: P. Oberg, Der Beischlag des deutschen Buergerhauses, Danzig 1935, s.53, il. 32.NNXX wiekAbb. 32. Platte Danzig, Jopengasse 50, Groesse 61 x 95 cm fot.6,3 x 10,1 cmEc 2996a,8oRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4214260
Kamienica - widok z góry, z: O. Kloeppel, Das Stadtbild von Danzig in den drei Jahrhunderten seiner grossen Geschichte, Danzig 1937, s. 218, il. 128NNXX wiekAbb. 128. Fliegeraufnahme von Langgasse und Langer Markt, mit der Marienkirche im Hintergrundefot. lotnicze8,1 x 11,1 cmEc 2996 a, 8oRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4214205
fasada kamienicy, za: Das Deutsche Danzig..., 1939, il. s. 18Adrian Mohe1939Immer wiederblidt man auf maechtig emporstrebenden Turm der Marienkirchereprodukcja fotografii19x14cmGd 32, III 189973Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4214173
fasada kamienicy, za: Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherstellung..., il. 84Erich Dolmar1940St.-Marien-Kirche, eingeruesteter Turm.reprodukcja fotografii17x11,5cmGd 39Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4214218
fasada kamienicy, górne kondygnacje i szczyt, za: Hansestadt Danzig. Ein Bildwerke, il. 10Detlef Krannhals, F. Zocher1942Wie eine feste Burg ragt die Marienkirche, deen Bauzeit sich auf die Zeit von 1343 bis 1502 erstreckt, aus der Vielfalt von Giebeln und Daechen empor.reprodukcja fotografii20,4x15,5cmGd 42, Od 8o 1109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4214189
“St. Marien (1343-1502)” - część fasady kamienicy, [w:] „Abgetrenntes Deutsches Land. Lichtbilder aus Danzig und Umgebung”, przedm. Hermann Strunk, Gräfe und Unzer Verlag, Königsberg Pr., 1931, s. 21fot. Kresin-Danzig (?)fot. przed 1931 r.“St. Marien (1343-1502)” i “Aufn.: Kresin-Danzig”reprodukcja fotografii16 x 11 cmGr. Rp. 5112Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4219638

Login:
Hasło: