Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Piwna 53 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoPiwna 53 (Jopengasse 53, do 1854 r. – 732)xarchitektura mieszkaniowaok. 1820, l. 50. XX w.x424

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie posesji brak danych. W 1761 r. jako właściciel parceli odnotowany malarz Johann Miachael Zuther, a następnie wdowa. Później kupcy Johann Jacob Caltena, Johann Theodor Rottenburg i od 1804 r. Anthon Christian Friedrich Jüncke. W 1808 r. nieruchomość w rękach kupca Jüncke. W 1817 r. nieruchomość nadal należała do A.C.F. Jüncke, zajmującego się handlem winem. Ok. 1820 r. przebudowana kamienicy (czterokondygnacyjna, trójosiowa) z klasycystyczną fasadą. W 1833 r. należała do kupców Carla Friedricha Roppela i Augusta Christiana Brauna. W 1839 r. znajdowała się w posiadaniu F.W. Schönbecka, radcy magistratu. Częste zmiany właścicieli. Posesja w 1854 r. była własnością lekarza Oscara augusta Ludwiga Bredowa. W 1867 r. należała do kupca Treptowa. W 1869 r. rozebrano przedproże. W 1907 r. nieruchomość w posiadaniu kupca Böttchera. W okresie Wolnego Miasta Gdańska nadal w rękach rodziny, w 1927 r. i w 1936 r. jako właściciel wymieniany Siegrfied Böttcher. Zabudowa posesji została zniszczona w 1945 r. Kamienica odbudowana w latach 50. XX w. według projektu Jana Bańkowskiego, jako trójosiowa, czterokondygnacyjna kamienica z nowym przedprożem projektu Henryka Radowicza.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
KLOEPPELKloeppel O.Die Marienkirche in Danzig und Das Hüttengeheimnis vom Gerechten Steinmetzengrund... {w:] Die Baukunst im Deutschen Osten t. III.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s. 114241581502

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Portal kamienicy 52/53Karol Nowaliński 1990 fotografia30 x 24 cm Al III/177/43Fotografie, klisze4243544
Widok ściany północnej, kamienice 64-46, w głębi wieża kościoła NPM R. T. Kuhn ok. 1885 Wyciskana owalna pieczątka: R. Th. Kuhn Danzig fotografia 24,5 x 17,2 cm Al IV/20/39 Fotografie, klisze4243699
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia4243918
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia4243919
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia4243921
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia4243920
fasada kamienicy, za: Das Deutsche Danzig..., 1939, il. s. 18Adrian Mohe1939Immer wiederblidt man auf maechtig emporstrebenden Turm der Marienkirchereprodukcja fotografii19x14cmGd 32, III 189973Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4244175
fasada kamienicy, za: Das Deutsche Danzig..., 1939, il. s. 18Adrian Mohe1939Immer wiederblidt man auf maechtig emporstrebenden Turm der Marienkirchereprodukcja fotografii19x14cmGd 32, III 189973Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4244177
fasada kamienicy, za: Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherstellung..., il. 84Erich Dolmar1940St.-Marien-Kirche, eingeruesteter Turm.reprodukcja fotografii17x11,5cmGd 39Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4244221
fasada kamienicy za: Hansestadt Danzig. Ein Bildwerke, il. 10Detlef Krannhals, F. Zocher1942Wie eine feste Burg ragt die Marienkirche, deen Bauzeit sich auf die Zeit von 1343 bis 1502 erstreckt, aus der Vielfalt von Giebeln und Daechen empor.reprodukcja fotografii20,4x15,5cmGd 42, Od 8o 1109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4244193
“St. Marien (1343-1502)” - część fasady kamienicy, [w:] „Abgetrenntes Deutsches Land. Lichtbilder aus Danzig und Umgebung”, przedm. Hermann Strunk, Gräfe und Unzer Verlag, Königsberg Pr., 1931, s. 21fot. Kresin-Danzig (?)fot. przed 1931 r.“St. Marien (1343-1502)” i “Aufn.: Kresin-Danzig”reprodukcja fotografii16 x 11 cmGr. Rp. 5112Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4249641

Login:
Hasło: