Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Piwna 67 - kamienicaGdańsk - Dolne MiastoPiwna 67 (Jopengasse 67, do 1854 r. – 746)xarchitektura mieszkaniowaok. 1650–1660, k. XVIII w., l. 50. XX w.x438

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie posesji brak danych. Kamienicę z ok. 1650–1660 przebudowano w końcu XVIII w., otrzymała ona wczesnoklasycystyczną fasadę. W 1808 r. posesja znajdowała się w rękach kupca Harmensa. Od 1810 r. jako właściciel wymieniany Gottlieb Räschke, w 1815 r. notowany lekarz okulista Samuel Otto Theodor Blume. Od 1832 r. nieruchomość w posiadaniu Carla von Groddecka. W 1854 r. notowany dyrektor admiralicji von Groddeck. Koleni właściciele to między innymi: kupiec i radca miejski Daniel Heinrich Hirsch (1855 r., 1867 r.), Alexander Alter (1897 r.), generalny agent Lehre, kupiec Christian Petersen (1914 r.). Fasadę zmodernizowano w początkach XX w. W okresie Wolnego Miasta Gdańska nieruchomość pozostawała własnością kupca Petersena, podobnie jak sąsiednia posesja nr 66 (1927 r., 1936 r.). Zabudowa posesji została zniszczona w 1945 r. Kamienica odbudowana w latach 50. XX w. z zachowaniem fragmentu portalu, rekonstrukcji fasady z końca XVIII w., projekt przedproża Anna Henschel.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
KILARSKI( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 170882438611390
HABERMANN (1907)Habermann E.Die Beischlags-Treppenpfosten in Danzig. 1907Od 1567 4°.tabl. 2438511388
OBERG (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s. 47438821389

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fasay z przedprożami kamienic 67-61Karol Nowaliński1987fotografia30 x 24 cmAl III/160/83Fotografie, klisze4383526
Portal Karol Nowaliński1990fotografia30 x 24 cmAl III/177/1Fotografie, klisze4383525
Fragment fasady kamienic nr 66-67, przedproże i portal NN ok. 1906 Danzig. Beischlag Jopengasse. Verlag der Neuen Photogr. Gesellschaft A. G. Steglitz-Berlin 1906. 6140 fotografia 19 x 24,5 cm Al IV/9/16 Fotografie, klisze4383518
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia4383674
Plan GdańskaNN1927Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 39litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia4383675
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia4383676
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia4383677
Płyta przedproża, z: P. Oberg, Der Beischlag des deutschen Buergerhauses, Danzig 1935, s.47, il. 26NNXX wiekAbb. 26. Danzig, Jopengasse 67 Groesse 67 x 177 cm. Untermauerung der Bruestungsplatte nicht urspruenglich.fot.7,6 x 11,5 cmEc 2996a, 8oRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4384256

Login:
Hasło: