Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Piwna - widok ogólny.Gdańsk - Główne MiastoPiwna- widok ogólny (Jopengasse)xarchitektura mieszkaniowaxx442

opis karty obiektu: Ulica Piwna i Chlebnicka nazywane były do XVI w. „platea panum”, jednak już ok. 1449 r. stosowana była również nazwa Jopengasse. Wywodzi się ona od browarników zamieszkujących w średniowieczu tę ulicę, produkujących popularny gatunek piwa nazywanego jopejskim (Jopenbier). Przebieg ulicy ma zapewne odzwierciedlenie w regulacji związanej z budową kościoła NMP. W miejscu połączenia z ul. Chlebnicką znajdowało się niewielkie miejsce targowe. Ten fragment nosił nazwę Schüffelmarkt, lub Naschmarkt. W początkach XX w. czyniono starania o zachowanie przedproży, które przy ul. Piwnej pozostały w sporej liczbie. Stosunkowo dużo było przy tej ulicy kamienic mających do 1945 r. zachowany wystrój sieni i poszczególnych pokoi. Sporo było też reliktów dawnego wystroju (fragmentów dekoracji sztukatorskiej, stropów, wewnętrznej stolarki drzwiowej, klatek schodowych oraz okładzin ścian). W okresie Wolnego Miasta Gdańska pierzeja ul. Piwnej z kamienicami od nr 28 do nr 39 należała do mocno przekształconych, podczas gdy pozostałe fragmenty ulicy stanowiły interesujący zespół dawnych kamienic mieszczańskich często z dobrze zachowanymi fasadami, szczytami i portalami oraz niekiedy z historyczną stolarką okienną i drzwiową. W marcu 1945 r. zabudowa ulicy uległa zniszczeniu, odbudowana w latach 1952–1956, dawne kamienice o nr 40–47, położone na odcinku przy kościele NMP, nie zostały odbudowane, by odsłonić widok na bryłę świątyni
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kilarski ( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 170882442611518
Album [1931] Album von Danzig und Umgebung.Danzig [ 1931 ]Od 1270 8°44211528
Bertholdi (1843)Bertholdi H.Humoristischer Fremdenführer durch Danzig und seine romantischen Umgebungen.Danzig 1843Od 921 8°; 921 a 8°.44261521
CARSTENN (1926)Carstenn E.Führer durch Danzig.Danzig [1926]I 135937ilustr. s.114421691855
Danzig (1914)Danzig. ( Monographien deutscher Städte Bd 6. ).Oldenburg 1914Od 1038 a 4°; Nm 438 4°s.236442232044
Danzig [1942]Danzig in schönen Bildern.Danzig [1942 ]Od 1295 8°; Od 1295 a 8°ilustr.s.12442181803
Danziger Stadtbild (1929)Das Danziger Stadtbild.Berlin 192914 in Od 73/3 2°tabl. 21442331526
Duisburg (1809)Duisburg F.Versuch einer historisch-topographischen Beschreibung der Freien Stadt Danzig.Danzig 1809Od 910; Od 910 b 8°442421519
DUNSBYDunsby F.Danzig, Marienburg, Oliva, Zoppot.Danzig 1910Od 1024 8°4421631545
DUNSBYDunsby F.Danzig, Marienburg, Oliva, Zoppot.Danzig 1910Od 1024 8°ilustr.s.774421631546
FÜHRERFührer durch die Freistadt Danzig.Danzig 1920I 135933ilustr.s.334421711870
Führer (1914)Führer durch Danzig. Hrsg. unter Mitwirkung der Danziger Verkehrs-Zentrale vom Magistrat der Stadt Danzig.Danzig 1914Od 1020/2 8°; 4 in Od 86 4°.ilustr. s. 27442481531
Gedanensia (1877-1930)Gedanensia Zeitungsausschnitte 1877 . 1930.-------Od 4613 2° D?S. 442491525
Ilustrierter (1861)Illustrierter Führer durch Danzig und seine Umgebungen.Danzig 1861Od 931 8°; Od 931 a 8°.442571522
KLOEPPELKloeppel O.Die Marienkirche in Danzig und Das Hüttengeheimnis vom Gerechten Steinmetzengrund... {w:] Die Baukunst im Deutschen Osten t. III.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s. 114421581516
Kloeppel (1937-V)Kloeppel O.Das Stadtbild von Danzig in der drei Jahrhunderten seiner .Grossem Geschichte, [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t.V.Danzig 1937Ec 2996 b 8°ilustr.s.246442621851
Kommt (1934)Kommt nach Danzig.Danzig 1934Od 13 in 100/ 5 4°442631530
Lindner (1901)Lindner A.Danzigs Kunstgeschichtliche Entwicklung. [w:] .Zur Kunstgeschichte Danzigs.Danzig 1901Od 4608 4°442711523
Lindner (1903)Linder A.Danzig.Leipzig 1903Ea 3209 8°; Od 990 a; b 8°ilustr. s. 77442701529
LINDNER (1913)Lindner A.Danzig.Leipzig 1913II 168146ilustr.s.824421681884
Oberg (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°442821517
Ostdeutsche (1924)Ostdeutsche Monatshefte.Danzig 1924Ac 282/ 5 8°ilustr. s. 4494421191532
Puettner (1894)Puettner E.Danzig; ehemalige Freie Reichs und Hansestadt; jetzt Hauptstadt der Provinz Westpreussen.Danzig 1894Oa 201 2 8°ilustr. s. 61442871515
Wer Kent [1928]Wer kennt Danzig?Stettin [1928]11 in Od 90 4°, Od 1068˛ 8°ilustr. s. 29, 664421061527
Westermanns (1912)Westermanns Monatshefte.Braunneng 1912Ac 284 8°ilustr. s. 74421091524
ZENTRALBLATT (1913)*Zentralblatt der Bauverwaltung.Berlin 1913Ea 253 4°ilustr. s. 2484421601520

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Widok fragmentu ul. przy Zbrojowni Gottheilok. 1900Jopengasse mit Zeughaus. Nach einer Photographie von Gottheil & Sohn, Danzig. druk13 x 20 cm Al II/38/9 Fotografie, klisze4423561
Widok ściany północnej, w głębi wieża kościoła NPM E. Mertens 1884 G. 810. Danzig: Jopengasse. fotografia 26,6 x 20,5 cm Al IV/11/17 Fotografie, klisze4423557
Widok ul. w stronę Zbrojowni R. T. Kuhn1894 Die Jopengasse m. d. Zeughaus. Photographie & Verlag von R. Th. Kuhn, Danzig, Reitbahn 7 fotografia9,5 x 14 cm Al II/32/9 Fotografie, klisze4423560
Widok z ul. Kołodziejskiej na ruiny ul. Piwnej, w głębi kościół NMPR. Wyrobek1945fotografia13 x 8 cmAl II/90/33Fotografie, klisze4423686
Widok z ul. Kołodziejskiej na ruiny ul. Piwnej, w głębi kościół NMP R. Wyrobek 1945 fotografia 14 x 11 cm Al II/90/34 Fotografie, klisze4423687
Widok z ul. Kołodziejskiej na ruiny ul. Piwnej, w głębi kościół NMP R. Wyrobek 1945 fotografia 16 x 13 cm Al II/158/6 Fotografie, klisze4423690
Widok z ul. Kołodziejskiej na zrujnowaną ul. Piwną, w głębi kościół N. M. P.R. Wyrobek1945fotografia13 x 8 cmAl II/90/33Fotografie, klisze4423751
Widok z ul. Kołodziejskiej na zrujnowaną ul. Piwną, w głębi kościół N. M. P. R. Wyrobek 1945 fotografia 14 x 11 cm Al II/90/34 Fotografie, klisze4423752
Widok z ul. Tkackiej, zniszczenia wojenne i początek odbudowy M Dobrzykowski1946 fotografia 12 x 17 cm Al IV/51/15 Fotografie, klisze4423689
Pierzeja północna, zniszczenia wojenne M Dobrzykowski 1946 fotografia 12 x 17 cm Al IV/51/14 Fotografie, klisze4423753
Fragment ul. z widokiem na ZbrojownięK. Nowaliński 1987 fotografia30 x 24 cm Al III/160/84Fotografie, klisze4423577
Ściana południowa, w głębi Zbrojownia K. Nowaliński1987fotografia30 x 24 cmAl III/160/82Fotografie, klisze4423581
Fragment ul. z widokiem na ZbrojownięA. Ballerstaedtok. 1864fotografia16,6 x 21,6 cmAl IV/18/9 Fotografie, klisze4423476
Widok ściany północnej, w głębi wieża kościoła NPMR. T. Kuhnok. 1885Wyciskana owalna pieczątka: R. Th. Kuhn Danzigfotografia 24,5 x 17,2 cmAl IV/20/39Fotografie, klisze4423556
Widok ul. w stronę Zbrojowni Nnok. 1920odręczny napis Jopengasse fotografia 9 x 14 cm P 1 - Piwna - 13Fotografie, klisze4423563
Pierzeia północna przy kościele NMP. Kamienice 44-40. O. Stablewski ok. 1905 Marienkirche mit den vielumstrittenen davorliegenden kleinen Häusern aus späterer Zeit, die gerade einen Masstab für den gewaltigen Kirchenbau geben daher möglichst zu erhalten sind pocztowka - druk 11 x 9 cm P -1 - kościół NMP - 28 Fotografie, klisze4423765
Kościół NMP i fragment ul. Piwnej, górne partie kamienic 51-47NN1925Danzig. St. Marien und Jopengassepocztówka - druk14 x 9 cmPiwna - 1 - Kościół NMP -20Fotografie, klisze4423754
Widok ogólny, w głębi kościół NPM NNok. 1890Aus Danzigs Vergangenheit. Die Jopengasse mit der Marienkirchepocztówka - druk14 x 9 cmP1 - Piwna -14Fotografie, klisze4423558
Widok fragmentu ul., w głębi kościół NPM NNok. 1900 Jopengasse mit der Marienkirche Danzigpocztówka - druk14 x 9 cmP1 - Piwna -7Fotografie, klisze4423559
Widok fragmentu ul., w głębi kościół NPM W. Fischer ok. 1904 Danzig Jopengassepocztówka - druk 14 x 9 cm P1 - Piwna - 10Fotografie, klisze4423566
Fragment ul. z widokiem na kościół NMP NN ok. 1905 Danzig Jopengasse mit Blick auf Frauenkirchepocztówka - druk 9 x 14 cm P 1 - Piwna - 1Fotografie, klisze4423580
Widok fragmentu ul., w głębi kościół NPM Gottheil ok. 1910Danzig Jopengasse mit Marienkirche pocztówka - druk14 x 9 cm P1 - Piwna - 8Fotografie, klisze4423567
Widok fragmentu ul., w głębi kościół NPM Gottheil ok. 1910 Danzig, Jopengasse mit Marienkirche pocztówka - druk 14 x 9 cm P1 - Piwna - 9Fotografie, klisze4423568
Widok pierzei północnej ul. Piwnej, w głębi kościół NPM NNok. 1910 Danzig Jopengasse mit Marienkirche pocztówka - druk 9 x 14 cm P1 - Piwna - 5 Fotografie, klisze4423570
Fragment ul. z widokiem na Zbrojownię NN ok. 1910Danzig, Jopen-Gasse pocztówka - druk 9 x 14 cm P 1 - Piwna - 17 Fotografie, klisze4423574
Fragment pierzei południowej, na przeciwko kościoła NMPNN ok. 1910Danzig, St.- Marienkirche.pocztówka - druk8,8 x 14 cmP- 1 - Kościół NMP - 7Fotografie, klisze4423757
Widok fragmentu ul., w głębi kościół NPM Gottheil ok. 1916 Danzig Jopengasse Blick auf St. Marienkirche pocztówka - druk 14 x 9 cm P1 - Piwna - 4Fotografie, klisze4423571
Widok fragmentu ul., w głębi kościół NPM NN ok. 1916 Danzig Jopengasse mit Marienkirche pocztówka - druk 9 x 14 cm P1 - Piwna - 2 Fotografie, klisze4423572
Widok fragmentu ul., w stronę kościoła NPM J. Bułhakok. 1934Danzig. Jopengasse und St. Marien.pocztówka - druk 14 x 9 cm P1 - Piwna -11 Fotografie, klisze4423565
Fragment ul. z widokiem na Zbrojownię NNok. 1900Danzig, Jopengassepocztówka - druk kolor 9 x 14 cm P 1 - Piwna - 15Fotografie, klisze4423562
Ściana północnej przy kościele NMP, górne partie kamienic 55-47 NN1930Danzig, Marienkirchepocztówka - druk kolor.15 x 10,5 cmP - 1 - Kościół NMP - 26Fotografie, klisze4423688
Widok pierzei północnej, w stronę kościoła NPM NNok. 1908Danzig. Partie an der Jopengasse mit Marienkirche pocztówka - druk kolor.14 x 9 cm P1 - Piwna - 6 Fotografie, klisze4423569
Widok fragmentu ul., w głębi kościół NPM NN ok. 1908 Danzig Jopengasse und Marienkirche pocztówka - druk kolor.14 x 9 cm P1 - Piwna - 3 Fotografie, klisze4423573
Fragment pierzei południowej, na przeciwko kościoła NMP N. Sterfeldok. 1915Danzig. Marienkirchepocztówka - druk kolor.9,1 x 14,2 cm P- 1 - Kościół NMP - 14 Fotografie, klisze4423758
Fragment ruin ul. Piwnej przy kościele NMP Falkowskiok. 1950 Gdańsk - Katedra w odbudowiepocztówka - druk kolor. 14,1 x 9 cm P 1 - Piwna - 38 Fotografie, klisze4423578
Fragment ul. z widokiem na kościół NMP T. Bilińskiok. 1969 Gdańsk. ulica Piwnapocztówka - druk kolor. 14,9 x 11 cm P 1 - Piwna - 38 Fotografie, klisze4423579
Widok ogólny, w głębi kościół NPM NN ok. 1925 Danzig, Jopengasse mit Marienkirche pocztówka - fotografia 9 x 14 cm P1 - Piwna -12 Fotografie, klisze4423564
Fragment ul. z widokiem na kościół NMP NN ok. 1965Gdańsk - Ul. Piwna pocztówka - fotografia 14,9 x 11 cm P 1 - Piwna - 40 Fotografie, klisze4423576
Widok pierzei północnej ul. Piwnej, od kościołą NMPNNok. 1966Kościół Najśw. Maryi Panny w Gdańskupocztówka - fotografia14 x 9 cmP 1 - Kościół NMP - 66Fotografie, klisze4423756
Fragment ul. z widokiem na Zbrojownię M. Murmanok. 1969Gdańsk. Ulica Piwna. Kamieniczki z charakterystycznymi dla budownictwa gdańskiego przedprożamipocztówka - fotografia10,3 x 14,8 cm P 1 - Piwna - 37 Fotografie, klisze4423575
Plan GdańskaBuhse D.1869 rPlan von Danzig, sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia4424065
Plan GdańskaNN1927Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 39litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia4424066
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan pl.22.40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia4424069
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia4424067
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia4424068
Piwna z przyziemia zbrojowni, z J. C. Schultz Danzig und seine Bauwerke, seria IIIJohann Carl Schultz1863JOPENGASSEakwaforta44,6 x 32,6 cmGr. Al. 4102 III/2Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4424023
Ulica Piwna od zachodu, z Danziger Bilder Federzeichnumgen von Berthold HellingrathBerthold Hellingrath1908Jopengasse mit Marienkircheakwaforta23 x 17,5 cmGr. Rp. 5107/5 Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4424022
widok w kierunku wschodnim, z albumu Alt-DanzigPaul Kreisel1920Jopengasse m. St. Marienakwaforta44,5x31cmGr Al 4009/6Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4424164
Piwna- widok w kierunku Zbrojowni NN1919Danzig. Jopengassedruk4 x 6 cmGr. Rp. 5113Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4424137
Widok północnej pierzei ulicy, z: O. Kloeppel, Das Stadtbild von Danzig in den drei Jahrhunderten seiner grossen Geschichte, Danzig 1937, s. 237, il. 152NNII połowa XIX wiekAbb.152. Jopengasse mit Marienkirchturm nach alter Photographiefot.14,8 x 11,5 cmEc 2996a, 8oRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4424211
Widok ogólny z ul. Chlebnickiej w kierunku zachodnim, z:Widok północnej pierzei ulicy, z: O. Kloeppel, Das Stadtbild von Danzig in den drei Jahrhunderten seiner grossen Geschichte, Danzig 1937, s. 245, il. 163 NNXX wiekAbb. 163. Blick von der Brotbaenkengasse auf die Suedfront der Marienkirche.fot.11,2 x 7,8 cmEc 2996a, 8oRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4424241
Widok ogólny ulicy Piwnej w kierunku Zbrojowni, za narożną Kozią. z: O. Kloeppel, Das Stadtbild von Danzig in den drei Jahrhunderten seiner grossen Geschichte, Danzig 1937, s. 246, il. 164 NNXX wiekAbb. 164. fot.8,2 x 9,4 cmEc 2996a, 8oRysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4424246
widok ogólny w stronę kościoła mariackiego, z albumu "Danzig Sechs oryginalen litographien..."Curt Ziesmer1929CURT ZEISMERlitografia26x19cmGr Al 4338/2Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4424163
widok ogólny od strony Zbrojowni, za: Danzig, il. 66Arthur Lindner, fot. Roemmler1903Joppengassereprodukcja fotografii16,5x12,5cmGd 38Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4424125
widok ogólny pierzei północnej w stronę kościoła Mariackiego, za: das Heutige Danzig, 1956Hans-Karl Gspann1935Turm der Marienirche 1935, Blick von der Jopengasse.reprodukcja fotografii14,5x11cmGd-41 II 44830Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4424355
widok ogólny, za: Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherstellung..., il. 84Erich Dolmar1940St.-Marien-Kirche, eingeruesteter Turm.reprodukcja fotografii17x11,5cmGd 39Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4424212
widok ogólny pierzei północnej po zniszczeniach wojennych, w stronę kościoła Mariackiego, za: das Heutige Danzig, 1956Hans-Karl Gspann1945Turm der Marienirche 1945reprodukcja fotografii14,5x11cmGd-41 II 44830Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4424356
“St. Marien (1343-1502)” - fragment północnej pierzei ul. Piwnej w stronę Kościoła Mariackiego, [w:] „Abgetrenntes Deutsches Land. Lichtbilder aus Danzig und Umgebung”, przedm. Hermann Strunk, Gräfe und Unzer Verlag, Königsberg Pr., 1931, s. 21fot.: Kresin-Danzig (?)fot. przed 1931“St. Marien (1343-1502” i “Aufn.: Kresin-Danzig” reprodukcja fotografii16 x 11 cmGr. Rp. 5112Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4429634
widok ogólny pierzei północnej w stronę kościoła Mariackiego, za: Das schoene Danzig, 12 Reproduktionen nach OriginalzeichnungenJ.K. Zellmannl. 20 XX w.Jopengassereprodukcja szkicu węglem31x22cmGr. Rp. 5099Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4424362
widok ogólny w kierunku wschodnimKaczyńskiWolne Miasto Gdańskrysunek czarnym tuszem25,4x17,7cmNr inw. 6270Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4424130
widok ogólny z kościołem NMP, Das Buergerhaus in Ost- und Westpreussen, il. T.52Karl Hauke1967Danzig. Die Jopengasse mit der Marienkirche, Aufnahme Ende 19. Jahrh.rysunek techniczny21,2x15,7cmGd4, III 101553Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki4424089

Login:
Hasło: